Level A Reading Assessment - Here Is A Number

4/1/2019 1:55:33 PM
Đây là một bài đánh giá trình độ đọc cho level A, được thiết kế bởi Learning A-Z. Learning A-Z là NXB giáo dục có chương trình KidsA-Z.com gồm nhiều học phần được sử dụng rất phố biến trên toàn thế giới, trong đó có học phần Reading (quen được gọi là Raz-kids và Reading A-Z). ConTuHoc.com là đối tác duy nhất được ủy quyền phân phối KidsA-Z tại Việt Nam.

What is the passage about?

  • letters
  • numbers

Which word names 5?

  • five
  • four

Which of these shows two?

  • • • • •
  • • •

Which number is more than six?

  • 1
  • 7

Which word from the passage is a number?

  • here
  • three