Listening: Tổng hợp các câu khó dạng bài nghe đoạn mô tả/chỉ dẫn ngắn và chọn hình phù hợp

12/10/2019 6:13:00 AM
Nghe một đoạn câu mô tả/chỉ dẫn ngắn và chọn hình phù hợp là phần dễ nhất trong bài thi Listening của Toefl Primary Step 2. Nhưng trong dạng bài này, vẫn có một số câu là khó với các học viên, do có nhiều từ vựng trình độ B1 hoặc dễ nhầm lẫn giữa các phương án lựa chọn.

 • (A)
 • (B)
 • (C)

 • A
 • B
 • C

 • (A)
 • (B)
 • (C)

Listen to the boy.

Which sport does the boy like to do?

 • A
 • B
 • C

6. What shouldn't the students do?

 • (A)
 • (B)
 • (C)

Listen to the woman.


How should the woman dress for her workout?​

 • A
 • B
 • C

 • (A)
 • (B)
 • (C)

 

 • (A)
 • (B)
 • (C)

 • (A)
 • (B)
 • (C)

Listen and choose the correct answer.


 • A
 • B
 • C