Đề thi thử môn Toán và KHTN vào lớp 10 CNN năm 2020

6/26/2020 10:41:00 PM

Đề thi thử môn Toán và KHTN vào lớp 10 CNN được biên soạn bởi nhóm giảng viên ĐH Sư phạm của Thư viện Tràng An

Đề gồm 25 câu trắc nghiệm phần Toán và 15 câu trắc nghiệm phần KHTN.

Mỗi HS chỉ được làm bài một lần. Thời gian làm bài 60".

HS hãy sử dụng thời gian hợp lý nhất có thể, đánh dấu những câu chưa chắc chắn để quay lại cân nhắc thêm khi đã làm xong một lượt.

Sau khi nộp bài, HS có thể xem được đáp án của từng câu.

Giá trị biểu thức P = x3 + y3 - 2xy + 4y + 2020 tại x = 2; y = -2 là:

 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021

Có bao nhiêu giá trị của m để phương trình sau vô nghiệm?

                  (m2 - 1)x + 3(m +2) = 0

 • Vô số
 • 0
 • 1
 • 2

Rút gọn biểu thức: 

Gọi x1, x2 là hai nghiệm của phương trình x2 + 20x - 2020 = 0. Tính giá trị vủa biểu thức: |x1| + |x2|. 

 • 0
 • 1
 • 10
 • Phương trình vô nghiệm

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

 • - 1
 • 1
 • 2
 • - 2