Ôn luyện từ vựng vào 6 số 39

2/2/2021 2:48:00 PM

Hãy cùng TiengAnhK12 học list từ vựng thứ 39 ngay nhé! (Xoay ngang màn hình nếu bạn dùng điện thoại nhé!)

Sau khi học xong 10 từ vựng, hãy cùng chơi một trò chơi nhỏ để ôn tập lại nhé!

(Bài học bao gồm nhiều trang, bạn hãy ấn vào thanh chọn trang bên dưới khung hình hoặc ấn vào mũi tên nhỏ bên cạnh số trang để xem. Rất nên học hết bài giảng trước khi nút "Next" để làm bài tập vận dụng.)

Vừa rồi, em đã được học 10 từ vựng trong List No.39

Bây giờ, hãy làm thử một số câu hỏi vận dụng kiến thức liên quan đến các từ vựng đã học, có thể xuất hiện trong các đề thi Tiếng Anh vào lớp 6 nhé!

Choose the word that differs from the rest in the position of the main stress.

 • gentle
 • simple
 • polite
 • basic

Choose the word that differs from the rest in the position of the main stress.

 • contribute
 • advertise
 • imagine
 • consider

Choose the word that differs from the rest in the position of the main stress.

 • entertain
 • interview
 • understand
 • disappear

Choose the word that is different from the rest.

 • donate
 • achieve
 • offer
 • contribute

Choose the word that is different from the rest.

 • never
 • already
 • sometimes
 • usually

Choose the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s).

The building was completely destroyed by fire.

 • repaired
 • ruined
 • restored
 • researched

Choose the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s).

In our resort, breakfast is provided at no extra charge.

 • scarce
 • main
 • added
 • strange

Choose the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s).

You need to set yourself some long-term goals.

 • outlines
 • objects
 • spirits
 • targets

Read the description and write the correct word in the blank.

To tell somebody what you think they should do in a particular situation (6 letters):

Read the description and write the correct word in the blank.

A small amount of something (3 letters):