Ôn luyện ngữ pháp vào 6 số 30: Functions: Thanking and Apologizing (Cảm ơn và Xin lỗi)

11/18/2020 6:17:00 AM

Cùng bắt đầu bài học về Cách cảm ơn và xin lỗi trong tiếng Anh nhé! (*Hãy xoay ngang màn hình nếu bạn dùng điện thoại nhé!)

(Bài học bao gồm nhiều trang, em hãy ấn vào thanh chọn trang bên dưới khung hình hoặc ấn vào mũi tên nhỏ bên cạnh số trang để xem. Vui lòng xem hết bài giảng trước khi ấn nút "Next" để làm bài tập.)

Vừa rồi, em đã ôn lại những kiến thức cơ bản về cách cảm ơn, xin lỗi:

 • Cách Cảm ơn và hồi đáp trong các trường hợp
 • Cách Xin lỗi và hồi đáp trong các trường hợp

Bây giờ, hãy làm thử một số câu hỏi yêu cầu vận dụng kiến thức về các cách diễn đạt này, đã xuất hiện trong các đề thi Tiếng Anh vào lớp 6 nhé!

John offered his mother a nice gift on her birthday.

John's mother: "Thank you very much for your gift! How wonderful it is!"

John: "_____"

 • Of course.
 • That's right.
 • I'm happy you like it.
 • Never mind!

John: “Thank you very much for helping me.”

Sue: “_____”

 • Don’t mention it.
 • You mention it.
 • No mention of it.
 • You don’t mention it.

- “Thank you very much.”

- “_____.”

 • Nothing
 • Not all
 • You’re welcome
 • Are you happy

- "It’s very kind of you to help me. Thanks a lot." 

- "_____"

 • Ok.
 • You’re welcome.
 • It’s all right.
 • How awful for you!

Sam and Peter are in front of the classroom.

- Sam: "Sorry, I forgot to phone you yesterday."

- Peter: "_____"

 • Oh, poor me!
 • You’re welcome.
 • Never mind!
 • I have nothing to tell you.

_____. I’m late.

 • Excuse
 • Sorry for
 • I’m sorry
 • Excuse me

Nick: "I am sorry."

Anna: "_____."

 • No, thanks
 • That’s all right
 • Yes, please
 • I am here

- Mary: "Thank you for a lovely evening."

- Peter: " _____."

 • Thanks
 • Cheers
 • Have a good day
 • You're welcome

Choose the correct response.

- “Thank you very much for helping the disadvantaged children here!"

- “______”

 • That’s nice of you!
 • Sorry, we don’t know.
 • It’s our pleasure.
 • What a pity!

- Mike: "I’m very sorry that I’ve kept you waiting for so long."

- Lin: "_____"

 • You’re welcome.
 • It’s my pleasure.
 • Don’t worry. It’s okay.
 • That's bad luck.