Toefl Primary Step 1 Mock Test 2020-2021 lần 1 - Reading

10/20/2020 11:31:00 AM

Đây là bài thi thử lần 1 cho các em học sinh luyện tập phần thi Reading của Toefl Primary Step 1, chuẩn bị sẵn sàng cho vòng sơ loại cuộc thi Toefl Primary Challenge năm 2020-2021.Bài thi gồm 36 câu hỏi theo đúng cấu trúc chuẩn.

Bài thi thử lần 2 của Toefl Primary Step 1 sẽ được mở trong tuần thứ hai của tháng 11. Tìm hiểu kế hoạch tổ chức các đợt thi thử dành cho các học viên tham dự Toefl Challenge 2020-2021 tại đây.

Choose the word that goes best with this picture.

  • paper box
  • paper cup
  • bottle

Choose the word that goes best with this picture.

  • sweater
  • T-shirt
  • coat

Choose the word that goes best with this picture.