Đề cương ôn tập học kì I Tiếng Anh lớp 4 - Phần 4

8/5/2019 3:15:49 PM
Biên soạn bởi Thầy Bùi Văn Vinh (ĐHSP HN) - GV chuyên luyện ngữ pháp, chuyên gia viết sách Tiếng Anh. SĐT: 0977.267.662. FB: https://www.facebook.com/quoc.vinh.10. Đề đã có giải thích đáp án chi tiết.

Write questions using the present continuous.

Example:

Snakes/ sleep? =>

 1. Penguins/ swim? =>
 2. Mouse / eat? =>
 3. Zebra/ drink? =>
 4. Spider/ climb? =>
 5. Lizard/ dive? =>

Make the sentences negative.

Example:

The flamingos are flying. =>

 1. The lizard is sleeping. => The lizard sleeping.
 2. The woman is painting. => The woman painting.
 3. The monkeys are eating => The monkeys  eating.
 4. The penguins are swimming. => The penguins swimming.

Choose the correct answers.

 1. Billy up at seven o’clock.
 2. I breakfast with my family.
 3. Anna have a shower in the morning?
 4. Fred walk to school.
 5. My mum and dad catch a bus to work.

Make the sentences negative.

Example

Alice lives in Paris. => Alice doesn’t live in Paris.

 1. I get up at six o’clock. => I at six o’clock.
 2. He has breakfast at seven o’clock. => He breakfast at seven o’clock.
 3. Tony walks to school every day. => Tony to school every day.
 4. My friends catch the bus to school. => My friends the bus to school.