Kho đề luyện thi miễn phí Toefl Junior

Trong khi bài thi TOEFL iBT ở cấp độ cuối trung học phổ thông, vào đại học của Viện khảo thí Hoa Kỳ (ETS) hiện đang là một trong những tiêu chuẩn đánh giá trình độ tiếng Anh trên toàn thế giới, thì bài thi TOEFL Junior lại có vai trò đo lường mức độ mà học sinh trung học cơ sở hoặc học sinh đầu trung học phổ thông đạt được đối với kỹ năng tiếng Anh học thuật (academic English) và tiếng Anh thường thức (social English) tiêu biểu cho môi trường học tập bằng tiếng Anh.

TiengAnhK12 đã có các bài viết giới thiệu Tổng quan về cấu trúc bài thi, các sách và bộ đề luyện thi TOEFL JuniorChi tiết cấu trúc bài thi Toefl Junior. TiengAnhK12 cũng đã có bài tổng hợp Kho đề luyện thi Toefl Primary Step (cấp độ) 2 . Trong bài viết này, TiengAnhK12 sẽ giới thiệu kho đề luyện thi Toefl Junior miễn phí, bao gồm:

  1. Đề thi mẫu Toefl Junior mà ETS công bố
  2. Tên và link tìm các  sách cung cấp luyện thi Toefl Junior
  3. Bộ đề thi thử miễn phí Toefl Junior online

1. Bài thi mẫu Toefl Junior của ETS

Các bạn có thể tham khảo đề thi mẫu mà ETS công bố:

Toefl Junior Sample Test

 

2. Các sách cung cấp đề luyện thi Toefl Junior

Bộ Perfect Toefl Junior Practice Test gồm 3 tập Book 1, Book 2 và Book 3. Mỗi tập gồm 3 đề Practice Test, mỗi đề gồm 03 bài thi theo đúng chuẩn của ETS. Bạn có thể tìm mua bản in có bản quyền do Nhân Trí Việt phát hành tại Việt Nam ở Nhà sách Tiki, Fahasa.com. Nếu muốn bạn tìm bản ebook miễn phí để tham khảo, có thể tìm trên Vk.com:

Kho đề luyện thi miễn phí Toefl Junior

Tìm link tải từ VK.com

Cuốn Toefl Junior 10 Practice Tests: Bạn có thể tìm mua bản in có bản quyền do Nhân Trí Việt phát hành tại Việt Nam ở Nhà sách Tiki, Fahasa.com. Nếu muốn bạn tìm bản ebook miễn phí để tham khảo, có thể tìm trên Vk.com.

Kho đề luyện thi miễn phí Toefl Junior 

Tìm link tải từ VK.com

3. Bộ đề thi thử miễn phí Toefl Junior online 

Ngay tại TiengAnhK12, bạn có thể làm online miễn phí 10 đề thi thử Toefl Junior theo đúng chuẩn của ETS. Thay vì mất thời gian đối chiếu đáp án, bạn sẽ được chấm điểm tự động và biết đáp án tức thì. Hơn thế nữa, bạn sẽ được TiengAnhK12 phân tích mạnh yếu theo từng dạng bài, theo từng hủ điểm kiến thức và cung cấp ngân hàng câu hỏi để bạn luyện tập bổ sung.

Đề thi thử miễn phí Toefl Junior số 1:

Reading | Listening

 

Language form and mearning

Đề thi thử miễn phí Toefl Junior số 2:

Reading | Listening

 

Language form and mearning

Đề thi thử miễn phí Toefl Junior số 3:

Reading | Listening

 

Language form and mearning

Đề thi thử miễn phí Toefl Junior số 4:

Reading | Listening

 

Language form and mearning

Đề thi thử miễn phí Toefl Junior số 5:

Reading | Listening

 

Language form and mearning

 

Ngoài bộ 10 đề thi thử miễn phí trên, TiengAnhK12 còn có các đề thi thử đặc biệt mới dành cho các học viên sử dụng gói luyện thi Toefl Junior có phí (PRO), bạn có thể xem các đề thi PRO này và các đề thi miễn phí đã/sẽ được bổ sung tại chuyên mục Luyện thi Toefl Junior của TiengAnhK12:

Luyện thi Toefl Junior tại TiengAnhK12

Xem thêm:

>> Tổng hợp danh sách từ vựng luyện thi Toefl Junior

>> Bộ đề thi thử vòng 02 Toefl Junior Challenge năm 2020-2021

>> Kho đề luyện thi Toefl Primary Step (cấp độ) 2 

>> Bộ đề thi thử vòng 02 Toefl Primary Challenge