Phân tích trọng tâm kiến thức cần ôn luyện dựa theo đề minh họa (lần 1) Thi THPT QG môn Anh năm 2020

Mời các em cùng TiengAnhK12 phân tích chi tiết đề thi minh họa Bộ đã ban hành cho năm 2020, để biết các sĩ tử khối 12 năm nay cần phải nắm chắc, ôn kĩ những đề mục kiến thức nào nhé.

LÀM ĐỀ MINH HỌA 2020 LẦN 1

I. Phân tích các chủ điểm kiến thức cần biết theo từng câu hỏi trong đề minh họa

Câu hỏi Kiến thức cần biết
Phát âm   
Câu 1

Quy tắc phát âm đuôi -s/es

Câu hỏi ôn luyện

Câu 2

Cách phát âm nguyên âm đôi trong tiếng Anh

Câu hỏi ôn luyện

Trọng âm   
Câu 3

Trọng âm các từ có 2 âm tiết

Câu hỏi ôn luyện

Câu 4

Trọng âm các từ có 3 âm tiết

Câu hỏi ôn luyện

Chọn từ điền hoàn thành câu   
Câu 5

Câu hỏi đuôi

Câu hỏi ôn luyện

Câu 6

V + to V(inf)

Câu hỏi ôn luyện

Câu 7

Câu điều kiện loại 2

Câu hỏi ôn luyện

Câu 8

Thì Hiện tại hoàn thành với thì Quá khứ đơn

Câu hỏi ôn luyện

Câu 9

Liên từ phụ thuộc

Câu hỏi ôn luyện

Câu 10

Mệnh đề trạng ngữ

Câu hỏi ôn luyện

Câu 11

Cụm giới từ

Câu hỏi ôn luyện

Câu 12

Mệnh đề quan hệ rút gọn dạng bị động

Câu hỏi ôn luyện

Câu 13

Dùng đúng từ loại

Câu hỏi ôn luyện

Câu 14

Vốn từ vựng: cụm động từ thông dụng

Câu hỏi ôn luyện

 Câu 15

Vốn từ vựng: Collocation thông dụng

Câu hỏi ôn luyện

Câu 16

Vốn từ vựng: biết các danh từ thông dụng (trung bình)

Câu hỏi ôn luyện

Câu 17

Vốn từ vựng: biết các danh từ thông dụng (khó)

Câu hỏi ôn luyện

Câu 18

Vốn từ vựng: biết các thành ngữ thông dụng

Câu hỏi ôn luyện

 Chọn từ cùng nghĩa 
Câu 19

 Vốn từ vựng: biết các danh từ thông dụng

Câu hỏi ôn luyện

 Câu 20

Vốn từ vựng: biết các tính từ thông dụng

Câu hỏi ôn luyện

 Chọn từ trái nghĩa  
 Câu 21

 Vốn từ vựng: biết các động từ thông dụng

Câu hỏi ôn luyện

 Câu 22

 Vốn từ vựng: biết các thành ngữ thông dụng

Câu hỏi ôn luyện

Tình huống giao tiếp 

 

Câu 23

Khen ngợi 

Câu hỏi ôn luyện

Câu 24

Thể hiện sự đồng tình

Câu hỏi ôn luyện

Điền từ vào đoạn văn

 Câu 25

Đại từ quan hệ

Câu hỏi ôn luyện

  Câu 26

 Danh từ trong cụm collocation

Câu hỏi ôn luyện

 Câu 27

Từ hạn định chỉ sự khác biệt

Câu hỏi ôn luyện

 Câu 28

 Trạng từ liên kết

Câu hỏi ôn luyện

 Câu 29

Tính từ thông dụng

Câu hỏi ôn luyện

Bài đọc hiểu số 1

 

Chủ đề: Gia đình

Câu hỏi ôn luyện

 Câu 30

 Tìm ý chính của bài

 Câu 31

Đoán nghĩa từ trong văn cảnh

 Câu 32

Xác định thông tin KHÔNG có trong bài

 Câu 33

 Xác định thông tin chi tiết có trong bài

 Câu 34

Tìm từ/cụm từ được tham chiếu 

Bài đọc hiểu số 2

 

 Chủ đề: Giáo dục

 Câu hỏi ôn luyện

 Câu 35

 Tìm ý chính của bài

Câu 36

Tìm từ/cụm từ được tham chiếu

 Câu 37

Xác định thông tin chi tiết có trong bài

Câu 38, 40

Đoán nghĩa từ trong văn cảnh

Câu 39

Xác định thông tin chi tiết có trong bài

Câu 41

Xác định thông tin chi tiết có trong bài

Câu 42

Suy luận, tìm hàm ý

 Tìm lỗi sai 
 Câu 43

Hòa hợp chủ ngữ - động từ

Câu hỏi ôn luyện

 Câu 44

Cấu trúc song song

Câu hỏi ôn luyện

 Câu 45

Các cặp từ dễ nhầm lẫn

Câu hỏi ôn luyện

 Chọn câu sát nghĩa với câu gốc 
 Câu 46

Cấu trúc câu so sánh (không) bằng

Câu hỏi ôn luyện

 Câu 47

Chuyển câu trực tiếp sang gián tiếp, sử dụng động từ tường thuật

Câu hỏi ôn luyện

 Câu 48

 Động từ khuyết thiếu "must" chỉ sự bắt buộc

Câu hỏi ôn luyện

  Chọn câu kết hợp 2 câu gốc 
 Câu 49

Câu điều kiện loại 2

Câu hỏi ôn luyện

 Câu 50

 Đảo ngữ với trạng từ/trạng ngữ phủ định

Câu hỏi ôn luyện

II. Ma trận kiến thức kỳ thi THPT QG năm 2020

Kỹ năng/ Chuyên đề

Số câu

Mức độ

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng thấp

Vận dụng cao

I/ Ngữ âm

A/ Phát âm

2

1

1

 

 

B/ Trọng âm

2

1

1

 

 

II/ Ngữ pháp - Từ vựng

A/ Hoàn thành câu - Từ vựng

6

1 3 2  

1. Danh từ thông dụng

 

  1 1  

2. Cụm động từ thông dụng

 

  1    

3. Từ vựng đi theo cụm (collocation)

 

1      

4. Thành ngữ thông dụng

 

    1  

5. Liên từ phụ thuộc

 

  1    

B/ Từ đồng nghĩa/ Trái nghĩa

4

 

2 1

 1

1. Động từ thông dụng

 

 

  1

 

2. Danh từ thông dụng

 

 

1  

 

3. Tính từ thông dụng

 

 

1  

 

4. Thành ngữ

 

 

   

1

C/ Tìm lỗi sai

3

1 1  

 1

1. Hòa hợp chủ ngữ - động từ

 

1    

 

2. Cấu trúc song song

 

  1  

 

3. Các cặp từ dễ nhầm lẫn

 

     

1

D/ Hoàn thành câu - Ngữ pháp

8

4 1 2 1

1. Câu hỏi đuôi

 

1      

2. Câu điều kiện loại 2

 

1      

3. V + to V(inf)

 

1      

4. Thì Hiện tại hoàn thành với thì Quá khứ đơn

 

  1    

5. Dùng đúng từ loại

 

    1  

6. Cụm giới từ

 

1      

7. Mệnh đề trạng ngữ 

 

    1  

8. Mệnh đề quan hệ rút gọn dạng bị động

 

      1

III/ Tình huống giao tiếp

Tình huống giao tiếp

2

 

2

 

 

1. Khen ngợi và đáp lại lời khen 

 

 

1

 

 

2. Thể hiện sự đồng tình

 

 

1

 

 

IV/ Kỹ năng đọc

A/ Điền từ vào đoạn văn

5

1 3 1  

1. Đại từ quan hệ

 

  1    

2. Danh từ trong cụm collocation

 

  1    

3. Từ hạn định chỉ sự khác biệt

 

1      

4. Trạng từ liên kết

 

  1    

5. Tính từ thông dụng

 

    1  

B/ Đọc hiểu

13

1 5 4 3

1.Tìm ý chính của bài

 

 

  1 1

2. Đoán nghĩa từ trong văn cảnh

 

 

1

1

1

3.  Xác định thông tin chi tiết có trong bài

 

1   2 1

4. Xác định thông tin KHÔNG có trong bài

 

  1    

5. Suy luận, tìm hàm ý

 

  1    

6. Từ/cụm từ được quy chiếu

 

  2    

V/ Kỹ năng viết

A/ Câu gần nghĩa với câu đã cho

3

 

1 1 1

1. Cấu trúc câu so sánh (không) bằng

 

 

1    

2. Chuyển câu trực tiếp sang gián tiếp, sử dụng động từ tường thuật

 

 

    1

3. Động từ khuyết thiếu "must" chỉ sự bắt buộc

 

 

  1  

B/ Nối 2 câu thành câu phức

2

 

 

1 1

1. Câu điều kiện loại 2

 

 

 

1

 

2. Đảo ngữ với trạng từ/trạng ngữ phủ định

 

 

 

 

1

Tổng

50

10 20 12 8

Từ ngày 6/4/2020, TiengAnhK12 sẽ liên tục phát hành các đề thi thử bám sát mẫu đề minh họa của Bộ GD. Mỗi tuần TiengAnhK12 cũng sẽ phát hành 01 đề thi thử có phạm vi kiến thức như đề minh họa, nhưng ở mức độ khó cao hơn một chút, để đáp ứng nhu cầu của các bạn học lực khá-giỏi, muốn đạt điểm 10 môn Tiếng Anh trong kỳ thi THPT QG năm 2020!

>> Đề thi thử số 1 bám sát mẫu đề minh họa Tiếng Anh Thi THPT QG 2020

>> Đề thi thử số 2 theo chuẩn đề minh họa Tiếng Anh Thi THPT QG 2020

>> Các đề khác đang và sẽ có tại:

Ôn thi THPT QG Môn Anh

Thi thử như thật - Phân tích thông minh - Lấp nhanh chỗ hổng

Xem thêm: 

>> Cố vấn chuyên môn của TiengAnhK12 giúp độc giả báo Dân trí định hướng ôn luyện trọng tâm môn Tiếng Anh theo đề minh họa THPT Quốc gia 2020

>> Lộ trình tối ưu ôn luyện thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2020

>> Từ vựng tiếng Anh cho kì thi THPT QG

>> Cách làm bài chọn từ vựng hoàn thành câu

>> Cách làm bài tìm từ đồng nghĩa/trái nghĩa

>> HD Phân bổ 60'' làm bài thi THPT QG