Bộ đề ôn thi KET - Reading & Writing Part 6 (viết email/tin nhắn/ghi chú)

Trong bài thi Cambridge KET, câu hỏi số 6 phần Reading - Writing kiểm tra kỹ năng viết e-mail về một chủ đề quen thuộc. Để làm tốt dạng bài này, các bạn có thể tham khảo hướng dẫn chi tiết trong bài viết dưới đây.

Nội dung chính

Giới thiệu phần thi Viết - Writing của đề thi KET (A2 Key) phiên bản 2020

Phần thi Viết đề thi KET 2020 bao gồm 2 câu hỏi số 6 và số 7.

Để chuẩn bị tốt nhất cho phần 6 của bài thi KET Writing:

Xem thêm: Hướng dẫn làm tốt phần thi Writing của bài thi Cambridge A2 Key (KET)

I. Hướng dẫn chi tiết cho phần thi Writing số 6: Viết e-mail

1. Nhiệm vụ:

Trong phần này, thí sinh phải viết một đoạn gồm 25 từ hoặc nhiều hơn. Ví dụ, 1 giấy nhắn hoặc e-mail.

Bộ đề ôn thi KET - Reading & Writing Part 6 (viết email/tin nhắn/ghi chú)

Write an E-mail to Francis and answer his question.

Write 25 words or more. 

2. Cách giải quyết:

Phần này có tổng số điểm là 15.

3. Bài mẫu:

Hi Francis, 
Thanks for your message. As you're coming by train, let's meet at the entrance to the park, It's next to the station and has tennis courts, if you bring your racket, we can have a game! See you at the weekend, 
Sofia

4. Tiêu chí đánh giá:

 

II. Bộ đề bài viết e-mail trong bài thi Cambridge KET 2020 và đáp áp mẫu:

Đề thi KET - Viết Email #1: Trích Part 6 đề KET 2020 Test 1 - Reading & Writing

Bộ đề ôn thi KET - Reading & Writing Part 6 (viết email/tin nhắn/ghi chú)

Write an email to Sam and answer the questions.

Write 25 words or more.

Đáp án mẫu:

Hi Sam,
Sure, no problem. I've got a magazine with me about pop music. There's an interview with Adele and I know you like her. I read it this morning and it's really interesting. You can give it back to me at school next week. See you later.
Bye,
Jim

Dịch: Chào Sam. Chắc chắn là được rồi. Tôi có một quyển tạp chí về nhạc pop. Có một cuộc phỏng vấn với Adele và tôi biết bạn thích cô ấy. Tôi đọc nó sáng nay và nó thực sự thú vị. Bạn có thể trả lại cho tôi ở trường vào tuần tới. Hẹn gặp lại. Tạm biệt. Jim.

Đề thi KET - Viết Email #2: Trích Part 6 đề KET 2020 Test 2 - Reading & Writing

You are planning a party. Write an email to your English friend Malcolm. In your email:

Write 25 words or more.

Đáp án mẫu:

Hi Malcolm,
I'm writing to you because I'm having a barbecue party this Saturday. Would you like to come? It's at my house at 7 p.m. Could you bring some crisps or some orange juice or something like that? That would be brilliant.
I hope to see you there.
Cheers!
Tommy

Dịch: Chào Malcolm. Tôi viết thư cho bạn vì tôi có một bữa tiệc thịt nướng vào thứ bảy này. Bạn có muốn đến không? Nó diễn ra ở nhà tôi lúc 7 giờ. Bạn có thể mang một ít khoai tây chiên hoặc một ít nước cam hoặc những thứ tương tự không? Sẽ rất tuyệt. Tôi hy vọng sẽ gặp bạn ở đó. Thân mến! Tommy.

Đề thi KET - Viết Email #3: Trích Part 6 đề KET 2020 Test 3 - Reading & Writing

You recently lost something when you were in town with your English friend Alfie. Write an email to Alfie. In your email:

Write 25 words or more.

Đáp án mẫu:

Hi Alfie,
Do you remember when we went into town the other day? Well, I had some gloves with me. I think I put them down in the café, but I haven't got them now. I was wondering, did you maybe pick them up by mistake? Have you seen them?
Cheers,
Ludwig

Dịch: Xin chào Alfie. Bạn có nhớ khi chúng ta đi vào thị trấn vào hôm nọ không? Uhm, mình đã mang theo một số găng tay. Tôi nghĩ rằng tôi đã để chúng ở quán cà phê, nhưng tôi không tìm thấy chúng bây giờ. Tôi đã tự hỏi rằng liệu bạn có cầm nhầm chúng do nhầm lẫn không? Hoặc bạn có thấy chúng không? Thân mến. Ludwig.

Đề thi KET - Viết Email #4: Trích Part 6 đề KET 2020 Test 4 - Reading & Writing

Read the email from your English friend Liam.

Bộ đề ôn thi KET - Reading & Writing Part 6 (viết email/tin nhắn/ghi chú)

Write an email to Liam and answer the questions.

Write 25 words or more.

Đáp án mẫu:

Hi Liam,
It's great that you are coming. I think you should try Rimmie's. They have lots of fish dishes. Everything is freshly cooked. And it isn't too expensive. It's next to the train station. I hope you enjoy it.
Speak soon!
Genny

Dịch: Chào Liam. Thật tuyệt khi bạn sắp đến. Tôi nghĩ bạn nên thử món ăn của nhà hàng Rimmie. Họ có rất nhiều món cá. Tất cả chúng đều rất tươi ngon. Và nó không quá đắt. Nó nằm cạnh ga xe lửa. Tôi hy vọng bạn thích nó. Trò chuyện sớm nhé! Genny.

Đề thi KET - Viết Email #5: Trích Part 6 đề KET 2020 Test 5 - Reading & Writing

Read the email from your English friend Joe.

Bộ đề ôn thi KET - Reading & Writing Part 6 (viết email/tin nhắn/ghi chú)

Write an email to Joe and answer the questions.

Write 25 words or more.

Đáp án mẫu:

Hi Joe,
That's no problem. Next Tuesday afternoon is good for me. How about we meet at the number 9 bus stop at 3 p.m. Is that OK?
Cheers,
Ann

Dịch: Chào Joe. Không vấn đề gì. Chiều thứ ba tới sẽ thuận tiện cho mình. Gặp nhau tại trạm xe buýt số 9 lúc 3 giờ chiều thì sao nhỉ? Ổn chứ? Thân mến, Ann.

Đề thi KET - Viết Email #6: Trích Part 6 đề KET 2020 Test 6 - Reading & Writing

You have seen this notice at school. You want to help with the concert.

Bộ đề ôn thi KET - Reading & Writing Part 6 (viết email/tin nhắn/ghi chú)

Write a note to Nick and answer the questions. Write 25 words or more.

Đáp án mẫu:

Hi Nick,
I'd like to help with the concert. I like jazz and if you need hand, I can to play the piano. I have time this afternoon. Can I meet you at 1.30 at school hall?
Bye

Dịch: Chào Nick. Mình muốn tới giúp buổi hòa nhạc. Mình thích nhạc jazz và nếu cậu cần giúp một tay thì mình có thể chơi đàn piano. Mình có thời gian vào chiều hôm nay. Mình có thể gặp cậu lúc 1 giờ 30 tại hội trường được không? Chào cậu.

Đề thi KET - Viết Email #7: Trích Part 6 đề KET 2020 Test 7 - Reading & Writing

Last night, you went to a friend's house. You think you left something important there. Write a note to your friend say:

Write 25 words or more.

Đáp án mẫu:

Dear friend,
I have left at your house my coat. It is very important because it was a present from my mother. I think I left my coat in your living room.
Love,
Marie

Dịch: Bạn thân mến. Mình vừa để quên ở nhà bạn chiếc áo khoác của mình. Nó rất quan trọng vì nó là món quà mẹ tặng mình. Mình nghĩ, mình để quên nó ở phòng khách nhà bạn. Thân mến, Marie. 

Đề thi KET - Viết Email #8: Trích Part 6 đề KET 2020 Test 8 - Reading & Writing

Read this note from your friend Jo.

Bộ đề ôn thi KET - Reading & Writing Part 6 (viết email/tin nhắn/ghi chú)

Write a note to Jo and answer the questions

Write 25 words or more.

Đáp án mẫu:

Hi Jo,
This class is every Monday after the lessons. It is a very good class I think. It is a long class because it's three hours long. You don't have to bring anything. OK?
Jan

Dịch: Chào Jo. Đây là lớp học mỗi thứ hai hàng tuần sau giờ học. Nó là một lớp học tốt, mình nghĩ vậy. Nó là một lớp học dài vì nó kéo dài đến 3 tiếng. Bạn không cần mang theo gì cả. Được chứ? Jan.

Đề thi KET - Viết Email #9: Trích Part 6 đề KET 2020 Test 9 - Reading & Writing

You are going to paint your bedroom. Your friend Robbie is going to help you.

Write a note to Robbie say:

Write 25 words or more.

Đáp án mẫu:

Hello Robbie,
I think it's great to paint my bedroom in red or in green. I will start tomorrow at 9 o'clock, bring a T-shirt and a pair of jeans. See you tomorrow.
Paul.

Dịch: Xin chào Robbie. Tôi nghĩ thật tuyệt khi sơn phòng ngủ của tôi bằng màu đỏ hoặc màu xanh lá cây. Tôi sẽ bắt đầu vào ngày mai lúc 9 giờ, hãy mang theo áo phông và quần bò. Hẹn gặp bạn vào ngày mai. Paul.

Đề thi KET - Viết Email #10: Trích Part 6 đề KET 2020 Test 10 - Reading & Writing

Read the note from your friend Richard. Write a postcard to tell him what he wants to know.

Bộ đề ôn thi KET - Reading & Writing Part 6 (viết email/tin nhắn/ghi chú)

Write 25 words or more.

Đáp án mẫu:

Dear Richard, 
I am going to England next Monday for three months and I would like to do an excursion with you around London.
See you soon,
Lily

Dịch: Richard thân mến. Tôi sẽ đến Anh vào thứ Hai tuần tới trong ba tháng và tôi muốn thực hiện một chuyến du ngoạn với bạn quanh London. Hẹn sớm gặp lại. Lily.

Đề thi KET - Viết Email #11: Trích Part 6 đề KET 2020 Test 11 - Reading & Writing

Read the note from your friend Leslie. Write a postcard to tell him what he wants to know.

Bộ đề ôn thi KET - Reading & Writing Part 6 (viết email/tin nhắn/ghi chú)

Write 25 words or more.

Đáp án mẫu:

Dear Leslie, 
Thank you for your letter, I'm very happy now. I like a lot of parties and I like listening to music at parties. Yes, I'm going to come with my girlfriend Judy. You will very happy. She is very nice and friendly. See you on Saturday at 5 o'clock.
David

Dịch: Leslie thân mến. Cảm ơn thư của bạn, bây giờ tôi rất hạnh phúc. Tôi rất thích tham gia tiệc và tôi thích nghe nhạc tại các bữa tiệc. Đúng vậy, tôi sẽ đi cùng với bạn gái Judy. Bạn sẽ rất vui. Cô ấy rất tốt bụng và thân thiện. Hẹn gặp bạn vào thứ bảy lúc 5 giờ. David.

Đề thi KET - Viết Email #12: Trích Part 6 đề KET 2020 Test 12 - Reading & Writing

You are going to have a party. Write a note to a friend:

Write 25 words or more.

Đáp án mẫu:

Hi Jamie,
I'm going to hold a party this weekend. I would like to invite you to join the party and have fun with my family. If you want to join, come to my house at 7 p.m on Saturday.
See you then,
Nick

Dịch: Chào Jamie. Tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc vào cuối tuần này. Tôi muốn mời bạn đến tham dự bữa tiệc và chung vui cùng gia đình tôi. Nếu bạn muốn tham gia, hãy đến nhà tôi lúc 7 giờ tối thứ Bảy. Gặp bạn sau, Nick.

Đề thi KET - Viết Email #13: Trích Part 6 đề KET 2020 Test 13 - Reading & Writing

Read the note from your friend Eric. Write a note to tell him what he wants to know.

Bộ đề ôn thi KET - Reading & Writing Part 6 (viết email/tin nhắn/ghi chú)

Write 25 words or more.

Đáp án mẫu:

Dear Eric, 
Thank you for making the meal tonight, I'd like meat and I want beans. I'll be home at half-past seven. 
Best wishes, 
David

Dịch: Eric thân mến. Cảm ơn bạn đã làm bữa tối hôm nay, mình thích ăn thịt và mình muốn ăn đậu xanh. Mình sẽ về nhà lúc bảy rưỡi. Chúc bạn những điều tốt nhất. David

Đề thi KET - Viết Email #14: Trích Part 6 đề KET 2020 Test 14 - Reading & Writing

You cannot be at the railway station when your father arrives there. Your friend is going to meet him for you.

Write a note to your friend.

Say:

Write 25 words or more.

Đáp án mẫu:

Tomorrow at 9 o'clock, my father will arrive at Birmingham New Street station. He is Japanese and he is taller than me. He is wearing glasses and he hasn't got a lot of hair on his head.
Thanks, Michitaka

Dịch: Ngày mai lúc 9 giờ, bố tôi sẽ đến nhà ga Birmingham New Street. Ông ấy là người Nhật và ông ấy cao hơn tôi. Ông ấy đang đeo kính và ông ta không có nhiều tóc.
Cảm ơn, Michitaka

Đề thi KET - Viết Email #15: Trích Part 6 đề KET 2020 Test 15 - Reading & Writing

Your friend has asked you to go swimming tomorrow evening. You can't go.

Write a note to your friend.

Say:

Write 25 words or more.

Đáp án mẫu:

Dear Lina,
I'm sorry I can't because I go to the cinema. Can we go swimming on Sunday at 6.30 in the evening? If you want to go, come to the bus station on Sunday at 6 o'clock.
See you later
Yours Shida

Dịch: Lina thân mến. Tôi xin lỗi tôi không thể vì tôi đi xem phim. Chúng ta có thể đi bơi vào Chủ nhật lúc 6.30 vào buổi tối không? Nếu bạn muốn đi, hãy đến trạm xe buýt vào Chủ nhật lúc 6 giờ. Hẹn gặp lại. Shida.

Đề thi KET - Viết Email #16: Trích Part 6 đề KET 2020 Test 16 - Reading & Writing

Read a postcard from your friend Alex. Write a postcard to answer his questions.

Bộ đề ôn thi KET - Reading & Writing Part 6 (viết email/tin nhắn/ghi chú)

Write 25 words or more.

Đáp án mẫu:

Hello,
Thank you for your letter. Of course, I want to see you too. My country is very cold. So you should bring many sweaters, jeans, coats, etc. I think so!
Love, Lola

Dịch: Xin chào. Cảm ơn thư của bạn. Tất nhiên, tôi cũng muốn gặp bạn. Đất nước tôi rất lạnh. Vì vậy, bạn nên mang theo nhiều áo len, quần jean, áo khoác,... Tôi nghĩ vậy! Thân mến, Lola

Đề thi KET - Viết Email #17: Trích Part 6 đề KET 2020 Test 17 - Reading & Writing

You have an English friend called Jem.

Bộ đề ôn thi KET - Reading & Writing Part 6 (viết email/tin nhắn/ghi chú)

Write an email to Jem and answer the questions. Write 25 words or more.

Đáp án mẫu:

Hi Jem,
Yes, it is true. I lost it, I saw it yesterday at school. So, It is red and black with funny pictures. It was empty. If you see it, please tell me.
Ann

Dịch: Chào Jem. Đúng là vậy. Mình đã làm mất nó, mình đã nhìn thấy nó hôm qua ở trường. Và nó có màu đỏ và đen với hình ảnh thú vị. Trong cặp lúc đó không có gì cả. Nếu thấy thì hãy nói cho mình biết. Ann

Đề thi KET - Viết Email #18: Trích Part 6 đề KET 2020 Test 18 - Reading & Writing

Read the email from your friend, Alice.

Bộ đề ôn thi KET - Reading & Writing Part 6 (viết email/tin nhắn/ghi chú)

Write an email to Alice and answer the questions. Write 25 words or more.

Đáp án mẫu:

Hi Alice,
That's right, it's so hot today. I'm in my grandma's house to look after my cousins. I'm wearing a tank top with blue shorts. Because of the hot weather, I don't wear shoes. I wear a pair of flip-flop.
Jane

Dịch: Chào Alice. Đúng vậy, hôm nay trời nóng quá. Tớ đang ở nhà bà để trông các em họ. Tớ đang mặc áo ba lỗ với quần đùi màu xanh. Vì thời tiết nóng nực nên tớ không đi giày. Tớ mang một đôi dép xỏ ngón. Jane

Đề thi KET - Viết Email #19: Trích Part 6 đề KET 2020 Test 19 - Reading & Writing

You would like to go to the cinema with your English friend, Andi. Write an email to Andi. In your email:  

Write 25 words or more.

Đáp án mẫu:

Hi Andi,
I've heard that there is an interesting movie at the cinema. Do you want to go with me? We don't have much homework today. My mom will give me a lift to the bus station near the cinema. Shall we meet there?
See you then,
Jack

Dịch: Chào Andi. Tôi nghe nói rằng có một bộ phim thú vị ở rạp chiếu phim. Bạn có muốn đi với tôi không? Hôm nay chúng ta không có nhiều bài tập về nhà. Mẹ tôi sẽ đưa tôi ra bến xe buýt gần rạp chiếu phim. Chúng ta sẽ gặp nhau ở đó chứ? Gặp bạn sau, Jack

Đề thi KET - Viết Email #20: Trích Part 6 đề KET 2020 Test 20 - Reading & Writing

Read the email from your English friend, Chris. Write an email to Chris and answer the questions. Write 25 words or more.

Bộ đề ôn thi KET - Reading & Writing Part 6 (viết email/tin nhắn/ghi chú)

Đáp án mẫu:

Hi Chris,
The cycle race is in the park near the river. It begins at half-past ten, but you have to be there at ten o'clock. If you live far away I recommend you leave at half-past nine. You need to bring your own bicycle, a helmet, and water.
Bye!
See you on Saturday.

Dịch: Chào Chris. Cuộc đua xe đạp diễn ra ở công viên gần sông. Nó bắt đầu lúc 10 giờ rưỡi, nhưng bạn phải có mặt ở đó lúc 10 giờ. Nếu bạn ở xa, bạn nên đi lúc 9 giờ rưỡi. Bạn cần mang theo xe đạp, mũ bảo hiểm và nước. Tạm biệt! Hẹn gặp bạn vào thứ Bảy.

Đề thi KET - Viết Email #21: Trích Part 6 đề KET 2020 Test 21 - Reading & Writing

Read the email from your English friend, Pat. Write an email to Pat and answer the questions. Write 25 words or more.

Bộ đề ôn thi KET - Reading & Writing Part 6 (viết email/tin nhắn/ghi chú)

Đáp án mẫu:

Hi Pat,
Our picnic starts at 2 pm on Saturday. It is in Regan's park, this park is pretty big so we can meet next to the main gate. You can bring some snacks and water. If you want you can bring your dog.
Hugs!
Lilia

Dịch: Chào Pat. Chuyến dã ngoại của chúng ta bắt đầu lúc 2 giờ chiều thứ Bảy. Nó nằm ở trong công viên của Regan, công viên này khá lớn nên chúng ta có thể gặp nhau ở cạnh cổng chính. Bạn có thể mang theo một số đồ ăn nhẹ và nước. Nếu bạn muốn, bạn có thể mang theo chó của bạn. Tạm biệt! Lilia

Đề thi KET - Viết Email #22: Trích Part 6 đề KET 2020 Test 22 - Reading & Writing

Read the email from your friend, Connor. Write an email to him and answer the questions. Write 25 words or more.

Bộ đề ôn thi KET - Reading & Writing Part 6 (viết email/tin nhắn/ghi chú)

Đáp án mẫu:

Hi Cornor,
I'm from England and I speak English. At school, I can choose Spanish and Italian to learn. But I choose Spanish because I love listening to Latin music and my brother's favorite football team comes from Spain. My Spanish teacher is very nice so I'm always excited to have this lesson.
Isabella

Dịch: Xin chào Cornor. Tôi đến từ Anh và tôi nói tiếng Anh. Ở trường, tôi có thể chọn tiếng Tây Ban Nha và tiếng Ý để học. Nhưng tôi chọn tiếng Tây Ban Nha vì tôi thích nghe nhạc Latin và đội bóng yêu thích của anh trai tôi đến từ Tây Ban Nha. Giáo viên tiếng Tây Ban Nha của tôi rất tốt nên tôi rất hào hứng khi học môn học này. Isabella.

Đề thi KET - Viết Email #23: Trích Part 6 đề KET 2020 Test 23 - Reading & Writing

You moved house last week. Write an email to your friend. Say:

Write 25 words or more.

Đáp án mẫu:

Hi Jack,
My family has just come to the new house since last week. It's on Green Street, opposite to the supermarket. I really like it because it has a big garden. If you want to visit me, you can catch the bus 20 to the Green Street and walk about 200 meters.
Jane

Dịch: Chào Jack. Gia đình tôi mới đến nhà mới từ tuần trước. Nó ở trên đường Green, đối diện với siêu thị. Tôi thực sự thích nó vì nó có một khu vườn lớn. Nếu bạn muốn đến thăm tôi, bạn có thể bắt xe buýt 20 đến đường Green và đi bộ khoảng 200 mét. Jane.

Đề thi KET - Viết Email #24: Trích Part 6 đề KET 2020 Test 24 - Reading & Writing

You took part in a sports competition at the weekend. Write an email to your English friend, Robbie. In your email:

Write 25 words or more.

Đáp án mẫu:

Hello Robbie,
At last weekend I took part in a running competition. At the start I felt pretty nervous I wasn't sure if i can do this. But when I started to run I forgot about everything and felt so relaxed that I won the competition. I was really proud of myself because I have never won anything.
Martyna

Dịch: Chào Robbie. Cuối tuần trước tôi đã tham gia một cuộc thi chạy. Lúc đầu, tôi cảm thấy khá lo lắng, tôi không chắc mình có thể làm được điều này không. Nhưng khi tôi bắt đầu chạy, tôi quên đi mọi thứ và cảm thấy rất thoải mái nên tôi đã chiến thắng cuộc thi. Tôi thực sự tự hào về bản thân vì tôi chưa bao giờ thắng trong bất cứ cuộc thi gì. Martyna.

Đề thi KET - Viết Email #25: Trích Part 6 đề KET 2020 Test 25 - Reading & Writing

Read the email from Ash. Write an email to Ash and answer the questions. Write 25 words or more.

Bộ đề ôn thi KET - Reading & Writing Part 6 (viết email/tin nhắn/ghi chú)

Đáp án mẫu:

Dear Ash,
The gym is on Station Road. I usually take exercise classes there, but yesterday I used the pool. There are exercise machines too. I’m going there tomorrow. Why don’t you come with me?
See you soon.
Richard

Dịch: Ash thân mến. Phòng tập thể dục ở trên đường Station. Tớ thường tham gia các lớp tập thể dục ở đó, nhưng hôm qua tớ đã sử dụng hồ bơi. Ở đó có cả máy tập nữa. Tớ sẽ đến đó vào ngày mai. Cậu có muốn đi cùng tớ không? Hẹn sớm gặp lại. Richard.

Đề thi KET - Viết Email #26: Trích Part 6 đề KET 2020 Test 26 - Reading & Writing

Read the email from your friend, Alex. Write an email to Alex and answer the questions. Write 25 words or more.

Bộ đề ôn thi KET - Reading & Writing Part 6 (viết email/tin nhắn/ghi chú)

Đáp án mẫu:

Hi Alex,
Let's meet near the supermarket and go to the square together. I'll be waiting for you at 2 p.m. I can bring a few sandwiches, so may you bring a bottle of water?
See you then,
Katie

Dịch: Chào Alex. Chúng ta hãy gặp nhau ở gần siêu thị và cùng nhau đi đến quảng trường. Tớ sẽ đợi cậu vào lúc 2 giờ chiều. Tớ có thể mang theo một ít sandwich, vậy cậu có thể mang theo một chai nước không? Gặp cậu sau, Katie.

Đề thi KET - Viết Email #27: Trích Part 6 đề KET 2020 Test 27 - Reading & Writing

You want to go to the cinema on Saturday with your English friend Adam. Write an email to Adam. In your email:

Write 25 words or more.

Đáp án mẫu:

Hi Adam, 
Would you to come to the cinema with me on Saturday? There's a really funny comedy on, and I know how much you like comedies. If you want to see it, I'll pick you up from your house 5pm. Let me know today. 
Tom 

Dịch: Chào Adam. Bạn có muốn đến rạp chiếu phim với tôi vào thứ Bảy không? Có một bộ phim hài thực sự vui và tôi biết bạn thích phim hài như thế nào. Nếu bạn muốn xem thì 5 giờ chiều tôi sẽ đón bạn từ nhà bạn. Hãy cho tôi biết trong ngày hôm nay nhé. Tom.

Đề thi KET - Viết Email #28 - Trích Part 6 đề KET 2020 Test 28 - Reading & Writing

You are going to judo class with your English friend Donna tomorrow. Write an email to Donna. In your email:

Write 25 words or more.

Đáp án mẫu:

Hi Donna,
Shall we meet at the bus stop at half past three? The judo class starts at four o'clock. We need to take a towel and a water bottle.
See you there.
Clare

Dịch: Chào Donna. Chúng ta sẽ gặp nhau ở bến xe lúc 3 giờ rưỡi chứ? Lớp học judo bắt đầu lúc 4 giờ. Chúng ta cần mang theo một chiếc khăn và một chai nước. Hẹn gặp cậu ở đó. Clare

Đề thi KET - Viết Email #29 - Trích Part 6 đề KET 2020 Test 29 - Reading & Writing

You want to ask your English friend Jack to go to a new sports center with you. Write an email to Jack. In your email:

Write 25 words or more.

Đáp án mẫu:

Hi Jack,
I'd like to go to the new sports centre on Saturday. Come with me! We could play tennis. The number 12 bus goes there so we can catch that.
Matthew

Dịch: Chào Jack. Tôi muốn đến trung tâm thể thao mới vào thứ Bảy. Đi với tôi nhé! Chúng ta có thể chơi tennis. Xe buýt số 12 đi đến đó nên chúng ta có thể đón chuyến đó. Matthew

Đề thi KET - Viết Email #30 - Trích Part 6 đề KET 2020 Test 30 - Reading & Writing

You want to go to the shopping centre on Saturday with your English friend, Alex. Write an email to Alex. In your email:

Write 25 words or more.

Đáp án mẫu:

Hi Alex,
Would you like to go to the shopping centre with me on Saturday? I need to buy new shoes because I scratched my last one. We will go to the shopping centre by bus.
Write back soon,
Bozhidara. 

Dịch: Chào Alex. Bạn có muốn đi đến trung tâm thương mại với tôi vào thứ Bảy không? Tôi cần mua đôi giày mới vì tôi đã làm xước đôi cuối cùng của mình rồi. Chúng ta sẽ đến trung tâm thương mại bằng xe buýt. Viết lại cho tôi sớm nhé. Bozhidara.

Đề thi KET - Viết Email #31 - Trích Part 6 đề KET 2020 Test 31 - Reading & Writing

You are going camping next weekend with your family. Write an email to your English friend, Lee. In your email:

• ask Lee to come camping with you and your family
• say why you are going camping
• tell Lee what to bring

Write 25 words or more.

Đáp án mẫu:

Dear Lee,
As you know, I and my family are going camping next weekend, but as we are such good friends, I have decided that you can be our guest. My mother said I need to experience the outdoors a bit more.
You have got to bring your own equitment, since we don't have any extra. Don't forget your flashlight, sleeping bag, and an extra coat!
I hope you can come,
Your friend

Dịch: Lee thân mến. Như bạn đã biết, tôi và gia đình sẽ đi cắm trại vào tuần tới, nhưng vì chúng ta là bạn thân nên tôi quyết định mời bạn đi cùng chúng tôi. Mẹ tôi nói rằng tôi cần trải nghiệm ngoài trời nhiều hơn. Bạn phải mang theo đồ dùng của bạn nhé bởi vì chúng tôi không có dư. Đừng quên mang đèn pin, túi ngủ và một chiếc áo khoác! Tôi hy vọng bạn có thể đến. Bạn của bạn.

Đề thi KET - Viết Email #32 - Trích Part 6 đề KET 2020 Test 32 - Reading & Writing

Write an email to your friend to talk about a festival in your town. In your email, say:

Write 25 words or more.

Đáp án mẫu:

Dear Maria, 
We have a special festival in our town on 14th July for Independence Day. We have fireworks in the evening and we have wonderful cakes and sweet biscuits. 
Love, 
Paula

Dịch: Maria thân mến. Chúng tôi có một lễ hội đặc biệt ở thị trấn của chúng tôi vào ngày Quốc khánh 14 tháng 7. Chúng tôi có pháo hoa vào buổi tối và chúng tôi có những chiếc bánh ngọt tuyệt vời và bánh quy ngọt ngào. Yêu bạn, Paula.

Đề thi KET - Viết Email #33 - Trích Part 6 đề KET 2020 Test 33 - Reading & Writing

You would like to take a trip with your English friend Sam. Write an email to your friend. In your email:

Write 25 words or more.

Đáp án mẫu:

Hi Sam,
Why don't we go to the park by the river on Saturday afternoon? We can play football there. Can you bring a ball with you?
See you on Saturday!
Jon

Dịch: Chào Sam. Tại sao chúng ta không đến công viên cạnh bờ sông vào chiều thứ Bảy nhỉ? Chúng ta có thể đá bóng ở đó. Bạn có thể mang theo một quả bóng không? Hẹn gặp bạn vào thứ Bảy nhé! Jon.

Đề thi KET - Viết Email #34 - Trích Part 6 đề KET 2020 Test 34 - Reading & Writing

You want some help from your English friend Patrick. Write an email to Patrick. In your email:

Write 25 words or more.

Đáp án mẫu:

Hi Patrick, 
How are you? I have a problem. I can't do my maths homework because I wasn't in class yesterday. Can you please help me? If it's OK with you, I can come to your house tonight.
Thanks, 
Petro

Dịch: Chào Patrick. Bạn khỏe không? Tôi có một vấn đề. Tôi không thể làm được bài tập về nhà toán vì hôm qua tôi nghỉ học. Bạn có thể giúp tôi không? Nếu ổn với bạn, tôi có thể đến nhà bạn tối nay. Cảm ơn bạn, Petro.

Đề thi KET - Viết Email #35 - Trích Part 6 đề KET 2020 Test 35 - Reading & Writing

Write an email to a friend about what you are going to do to become healthier. In your email, say:

Write 25 words or more.

Đáp án mẫu:

Dear Tim, 
I want to get fit, so I can climb a mountain with my father in the summer. I am also going to go running every day and I will do this from tomorrow morning! 
Love,
Jules

Dịch: Tim thân mến. Tôi muốn trở nên khỏe khoắn nên tôi có thể leo núi cùng với bố tôi vào mùa hè. Tôi cũng sẽ tập chạy mỗi ngày và tôi sẽ làm việc đó từ sáng ngày mai! Yêu bạn, Jules

Đề thi KET - Viết Email #36 - Trích Part 6 đề KET 2020 Test 36 - Reading & Writing

Your English friend Jo goes running every day. You want to go running with Jo. Write an email to Jo. In your email:

Write 25 words or more.

Đáp án mẫu:

Dear Jo,
I want to go running with you tomorrow. Is that OK? What time do you go running? I know a nice park where we can go. I can show you.
Best wishes,
Tom

Dịch: Jo thân mến. Tớ muốn đi chạy bộ với bạn vào ngày mai. Như vậy có được không? Bạn đi chạy bộ lúc nào? Tớ biết một công viên rất đẹp mà chúng mình có thể tới. Tớ có thể chỉ cho bạn. Thân mến, Tom

Đề thi KET - Viết Email #37 - Trích Part 6 đề KET 2020 Test 37 - Reading & Writing

Your English friend Charlie has invited you to the cinema tomorrow, but you can't go. Write an email to Charlie:

•  tell Charlie that you are sorry
•  explain why you can't go
•  say which day you can go instead

Write 25 words or more.

Đáp án mẫu:

Dear Charlie,
I’m sorry, but I can’t go to the cinema with you tomorrow because I have to study. I can go on Saturday. Are you free then?
See you soon,
Jenny

Dịch: Charlie thân mến. Tớ xin lỗi, nhưng tớ không thể đi xem phim với bạn ngày mai vì tớ phải học bài. Tớ có thể đi vào thứ Bảy. Vậy bạn có rảnh hôm đó không? Hẹn sớm gặp lại, Jenny

Đề thi KET - Viết Email #38 - Trích Part 6 đề KET 2020 Test 38 - Reading & Writing

You want to go shopping on Monday with your English friend John. Write an email to John. In your email:

Write 25 words or more.

Đáp án mẫu:

Hi John,
How are you today? Hope you are feeling better. You said you wanted a pair of trainers. I'm going shopping on Monday. Why don't you come with me? I want to buy a pair of trainers too. I can meet you at the train station at 5 pm if that's OK with you. Let me know.
Mohammed

Dịch: Chào John. Hôm nay bạn thế nào? Hy vọng bạn đang cảm thấy khá hơn. Bạn nói rằng bạn muốn có một đôi giày tập luyện. Tôi sẽ đi mua sắm vào thứ Hai. Tại sao bạn không đi với tôi nhỉ? Tôi cũng muốn mua một đôi giày tập. Tôi có thể gặp bạn ở ga xe lửa lúc 5 giờ chiều nếu lúc đó ổn với bạn. Cho tôi biết nhé. Mohammed

Đề thi KET - Viết Email #39 - Trích Part 6 đề KET 2020 Test 39 - Reading & Writing

Read the email from your English friend Maxi. Write an email to Maxi and answer the questions. Write 25 words or more.

Đáp án mẫu:

Dear Maxi,
Why don’t you stay with me? Men usually wear suits to weddings, and women wear dresses. They’re buying a new house, so anything for the house is fine for a present. 
Best wishes,
Anna

Dịch: Maxi thân mến. Tại sao bạn không ở với tôi nhỉ? Đàn ông thường mặc lễ phục đi đám cưới, và phụ nữ mặc váy. Họ đang mua một ngôi nhà mới, vì vậy bất cứ thứ gì cho ngôi nhà đều phù hợp để làm quà. Chúc mọi điều tốt lành, Anna

Đề thi KET - Viết Email #40 - Trích Part 6 đề KET 2020 Test 40 - Reading & Writing

You want to go horse riding on Sunday with your English friend, Sam.

Write an email to Sam. In your email,

Write 25 words or more.

Đáp án mẫu:

Hi Sam,
Would you like to come horse riding with me on Sunday? I want to go riding in the fields behind our house. You can ride Misty, my mum’s horse. Don’t forget your hat and boots! 
See you then,
Niki

Dịch: Chào Sam. Cậu có muốn tới cưỡi ngựa với tớ vào Chủ nhật không? Tớ muốn đi cưỡi ngựa trên cánh đồng sau nhà của chúng tớ. Cậu có thể cưỡi Misty, con ngựa của mẹ tớ. Đừng quên mũ và đôi bốt của cậu nhé! Gặp cậu sau, Niki

Đề thi KET - Viết Email #41 - Trích Part 6 đề KET 2020 Test 41 - Reading & Writing

You want to go to a party with your English friend Penny.

Write an email to Penny. In your email,

Write 25 words or more.

Đáp án mẫu:

Hi Penny, 
The beach party is on Silver Beach next to the car park. It's easy to find. I'll probably take the bus to get there. Bring some snacks with you. 
See you on Friday! 
David

Dịch: Chào Penny. Bữa tiệc ở trên bãi biển Silver bên cạnh bãi đậu xe. Rất dễ tìm. Tớ có thể sẽ bắt xe buýt để đến đó. Cậu hãy mang theo một ít đồ ăn vặt nhé. Hẹn gặp cậu vào thứ Sáu! David

Đề thi KET - Viết Email #42 - Trích Part 6 đề KET 2020 Test 42 - Reading & Writing

Read this email message from your friend Matt. Write an email to Matt and answer the questions. Write 25 words or more.

Đáp án mẫu:

Hi Matt,
Thanks for your email. We can go to see the new science-fiction film. I’ve heard it’s very good. Let’s meet at 5.00. I’d love to get a burger after the film.
See you soon.
Bye,
John 

Dịch: Chào Matt. Cảm ơn email của bạn. Chúng ta có thể đi xem bộ phim khoa học viễn tưởng mới. Tôi nghe nói nó rất hay. Hãy gặp nhau lúc 5 giờ nhé. Tôi muốn ăn bánh mì kẹp thịt sau bộ phim. Hẹn sớm gặp lại. Tạm biệt, John

Đề thi KET - Viết Email #43 - Trích Part 6 đề KET 2020 Test 43 - Reading & Writing

You want to visit your English friend Tom in Canada next winter.

Write an email to Tom. In your email,

Write 25 words or more.

Đáp án mẫu:

Hi Tom!
Thank you for your postcard. Canada looks beautiful. What is the name of your city? Do you like it? What is it like? I'm planning to visit you soon. Will you be free during the winter holidays?
Write soon,
Henri

Dịch: Chào Tom! Cảm ơn bạn vì tấm bưu thiếp của bạn. Canada trông thật đẹp. Tên thành phố của bạn là gì? Bạn có thích nó không? Nó như thế nào? Tôi định đến thăm bạn sớm thôi. Bạn sẽ rảnh vào kỳ nghỉ đông chứ? Viết lại cho tôi sớm nhé, Henri

Đề thi KET - Viết Email #44 - Trích Part 6 đề KET 2020 Test 44 - Reading & Writing

You want to meet your English friend, Jane, for lunch this weekend.

Write an email to Jane. In your email,

Write 25 words or more.

Đáp án mẫu:

Dear Jane,
I hope you are well. Would you like to meet for lunch this weekend? What about on Saturday at 1 p.m.? We could eat at our usual café on High Street.
Best wishes,
Belinda 

Dịch: Jane thân mến, tớ hy vọng cậu vẫn khỏe. Cậu có muốn hẹn nhau ăn trưa vào cuối tuần này không? Vào thứ Bảy lúc 1 giờ chiều thì sao? Chúng ta có thể ăn ở quán cà phê quen thuộc của chúng ta trên phố High. Thân mến, Belinda

Đề thi KET - Viết Email #45 - Trích Part 6 đề KET 2020 Test 45 - Reading & Writing

You want to visit your English friend Lucy in London next month.

Write an email to Lucy. In your email,

Write 25 words or more.

Đáp án mẫu:

Hi Lucy, 
My plane arrives at three o'clock on Monday. I'm staying in London for seven days. I hope that's OK! I'd love to go shopping and see the London Eye! 
See you soon!
Francoise 

Dịch: Chào Lucy. Máy bay của tớ sẽ tới lúc ba giờ ngày Thứ Hai. Tớ sẽ ở Luân Đôn bảy ngày. Tớ hy vọng như vậy là ổn! Tớ thích đi mua sắm và xem London Eye! Hẹn sớm gặp lại! Francoise

Đề thi KET - Viết Email #46 - Trích Part 6 đề KET 2020 Test 46 - Reading & Writing

You want to go cycling on Saturday with your English friend, Paul.

Write an email to Paul. In your email,

Write 25 words or more. 

Đáp án mẫu:

Hi Paul, 
Would you like to go cycling on Saturday? We could cycle along the path around the lake. We can meet at the car park next to the lake.
Let me know if you can go.
Sarah

Dịch: Chào Paul. Bạn có muốn đi đạp xe vào thứ Bảy không? Chúng ta có thể đạp xe dọc theo con đường quanh hồ. Chúng ta có thể gặp nhau ở bãi đỗ xe cạnh hồ. Hãy cho tôi biết nếu bạn có thể đi. Sarah

Đề thi KET - Viết Email #47 - Trích Part 6 đề KET 2020 Test 47 - Reading & Writing

Read the email from your English friend Wendy. Write an email to Wendy and answer the questions. Write 25 words or more. 

Đáp án mẫu:

Hi Wendy, 
That’s great! We’re leaving at about 10 o’clock, not too early! Perhaps you could bring some fruit or some cake? My parents are taking us and my sister is bringing her friend, Sasha. 
See you then! 
Tom

Dịch: Chào Wendy. Thật tuyệt! Chúng tớ sẽ rời đi vào khoảng 10 giờ, không quá sớm! Có lẽ cậu có thể mang một ít trái cây hoặc một ít bánh ngọt? Bố mẹ tớ sẽ đưa chúng tớ đi và em gái tớ rủ thêm bạn của con bé, Sasha. Gặp cậu sau! Tom

Đề thi KET - Viết Email #48 - Trích Part 6 đề KET 2020 Test 48 - Reading & Writing

Your friend Dylan recently visited a new café in your town.

Write an email to Dylan. In your email,

Write 25 words or more.

Đáp án mẫu:

Hi Dylan,
How are things? So what was the food like at that new café? Perhaps we could go there together some time? Saturday evening after football practice would be a good time for me.
Speak soon,
Tom

Dịch: Chào Dylan. Mọi việc thế nào rồi? Vậy đồ ăn ở quán cà phê mới đó như thế nào? Có lẽ chúng ta có thể đến đó cùng nhau vào lúc nào đó? Tối thứ Bảy sau buổi tập bóng đá sẽ tiện cho tớ. Sớm nói chuyện với cậu. Tom

[%Included.TiengAnhK12%]

[%Included.KET%]