Tỉ lệ kiến thức các lớp trong đề thi THPT quốc gia 2018?

Với bộ đề thi minh họa kỳ thi THPT quốc gia 2018 mà Bộ GD&ĐT đã ban hành ngày 24/1, có thể thấy tỉ lệ kiến thức lớp 12 chiếm từ 67-90% ở các môn các môn: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa.

Bảng tỉ lệ kiến thức lớp 11-12 trong đề thi minh họa kỳ thi THPT quốc gia 2018. Nguồn: Tuyển Sinh 247

Còn với môn  Tiếng Anh, kiến thức bao gồm từ lớp 6 đến lớp 12, theo đó nhìn chung trên toàn đề thì tỉ lệ các câu khó dễ như sau:

Để tìm hiểu cụ thể về các phần trong bài thi  môn tiếng Anh và số câu khó - dễ trong từng phần thi, xem: Chi tiết cấu trúc đề thi THPT quốc gia môn tiếng Anh năm 2018.