Hướng dẫn làm bài đọc hiểu trong kỳ thi THPT quốc gia môn tiếng Anh

Cấu trúc đề thi môn Tiếng anh THPT Quốc gia năm 2018 gồm 50 câu hỏi, trong đó riêng phần đọc hiểu chiếm 15 câu trong 2 bài. 1/3 số câu hỏi đọc hiểu là loại câu hỏi mức độ khó để phân loại thí sinh. Sau đây TiengAnhK12 hướng dẫn các bạn cách thức làm trọn vẹn các bài thi đọc hiểu.

Chuẩn bị nền kiến thức xã hội và nền ngôn ngữ tiếng Anh trước kỳ thi

Bài thi đọc hiểu trong kỳ thi THPT Quốc gia không chỉ yêu cầu thí sinh "biết" ngôn ngữ tiếng Anh và còn phải có kiến thức phổ thông  vững chắc. Do đó các em nên chuẩn bị tốt kiến thức nền bằng cách cập nhật thời sự, đọc sách báo thường xuyên. Nhiều bài đọc hiểu được trích từ các sách đọc hiểu luyện thi một số chứng chỉ quốc tế như TOEFL, TOEIC, IELTS, hoặc từ một số giáo trình như Cutting Edge, Reading Challenge…. Nếu có điều kiện, các em nên đọc qua những đầu sách đó.

Cách làm bài đọc hiểu trong kỳ thi THPT quốc gia môn tiếng Anh

Các dạng câu hỏi thường gặp trong bài đọc hiểu:

Chúng ta sẽ lần lượt phân tích từng dạng câu hỏi này, với một ví dụ xuyên suốt là bài đọc hiểu thứ nhất trong đề thi minh họa môn tiếng Anh kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 mà Bộ GD&ĐT công bố ngày 24/1 nhé:

We get great pleasure from reading. The more advanced a man is, the greater delight he will find in reading. The ordinary man may think that subjects like philosophy or science are very difficult and that if philosophers and scientists read these subjects, it is not for pleasure. But this is not true. The mathematician finds the same pleasure in his mathematics as the school boy in an adventure story. For both, it is a play of the imagination, a mental recreation and exercise.

The pleasure derived from this activity is common to all kinds of reading. But different types of books give us different types of pleasure. First in order of popularity is novel-reading. Novels contain pictures of imaginary people in imaginary situations, and give us an opportunity of escaping into a new world very much like our world and yet different from it. Here we seem to live a new life, and the experience of this new life gives us a thrill of pleasure.

Next in order of popularity are travel books, biographies and memoirs. These tell us tales of places we have not seen and of great men in whom we are interested. Some of these books are as wonderful as novels, and they have an added value that they are true. Such books give us knowledge, and we also find immense pleasure in knowing details of lands we have not seen and of great men we have only heard of.

Reading is one of the greatest enjoyments of life. To book-lovers, nothing is more fascinating than a favorite book. And, the ordinary educated man who is interested and absorbed in his daily occupation wants to occasionally escape from his drudgery into the wonderland of books for recreation and refreshment.

(Source: http://www.importantindia.com)

Question 28. What does the passage mainly discuss?
A. Different types of books

B. Different kinds of reading
C. Reading as an exercise for the brain

D. Reading as a pleasurable activity
Question 29. According to paragraph 1, which of the following is NOT true?
A. Ordinary people may think that philosophy and science are difficult.
B. Reading about mathematics is mentally entertaining for a mathematician.
C. Philosophers and scientists do not read for pleasure.
D. A more advanced person takes greater pleasure in reading.
Question 30. The word “derived” in paragraph 2 is closest in meaning to ______.
A. differed

B. established

C. bought

D. obtained
Question 31. The word “it” in paragraph 2 refers to ______.
A. a new life

B. our world

C. an opportunity

D. a thrill of pleasure

Question 32. The word “immense” in paragraph 3 is closest in meaning to ______.
A. great

B. limited

C. personal

D. controlled
Question 33. According to the passage, travel books, biographies and memoirs ______.
A. are wonderful novels

B. tell stories of well-known places
C. are less popular than novels

D. are more valuable than novels

Question 34. According to paragraph 4, which of the following is the most fascinating to book-lovers?

A. A daily occupation

B. An ordinary educated man

C. The wonderland

D. A favorite book

1. Câu hỏi đọc hiểu tổng quát: xác định ý chính toàn đoạn văn

Đây thường là câu hỏi đầu tiên trong một bài thi đọc hiểu, thường xuất hiện dưới những dạng như:

Để trả lời đúng và nhanh, các em hãy áp dụng kĩ năng đọc lướt (skimming) và tìm ý chính trong đoạn văn:

Với ví dụ bài đọc nêu trên:

Question 28. What does the passage mainly discuss?
A. Different types of books

B. Different kinds of reading
C. Reading as an exercise for the brain

D. Reading as a pleasurable activity

Tất cả các câu đầu mỗi đoạn văn trong bài đều hỗ trợ ý này.

2. Câu hỏi đọc hiểu chi tiết

Câu trả lời của câu hỏi chi tiết thường tập trung ở 1 – 2 câu trong đoạn văn. Đọc câu hỏi xong, hãy quay lại đoạn văn tập trung vào những câu trực tiếp liên quan để tìm ra đáp án nhanh nhất.

Ví dụ:

Question 34. According to paragraph 4, which of the following is the most fascinating to book-lovers?

A. A daily occupation

B. An ordinary educated man

C. The wonderland

D. A favorite book

Ta tìm đến đoạn 4 sẽ thấy câu trực tiếp liên quan tới câu hỏi này là: "To book-lovers, nothing is more fascinating than a favorite book". Do đó chọn đáp án D.

3. Câu hỏi từ vựng: phán đoán nghĩa của từ trong văn cảnh

Với những câu hỏi nghĩa của từ khóa mà bạn không biết nghĩa, hãy vận dụng ngữ cảnh trong bài để phán đoán và áp dụng phương pháp loại trừ.

Question 32. The word “immense” in paragraph 3 is closest in meaning to ______.
A. great

B. limited

C. personal

D. controlled

Câu có chứa từ này trong bài đọc là "Such books give us knowledge, and we also find immense pleasure in knowing details of lands we have not seen and of great men we have only heard of.". Ngữ nghĩa ở đây sẽ giúp ta đoán được "immense pleasure" chắc là niềm vui thích cực kì lớn. Do vậy ta chọn đáp án A.

4. Câu hỏi tham chiếu từ

Những câu hỏi tham chiếu từ trong bài thi Tiếng Anh THPT Quốc gia thường hỏi về chủ thể được thay thế trong đại từ dạng “that”, “it”, “they”…Thay vì suy luận nội dung, thí sinh cần tập trung vào cấu trúc của câu văn sẽ đưa ra được câu trả lời chính xác. 

Trong VD trên, câu hỏi số 31 chính là loại câu hỏi này:

Question 31. The word “it” in paragraph 2 refers to ______.
A. a new life

B. our world

C. an opportunity

D. a thrill of pleasure

Ta chỉ cần quay lại bài, đọc kĩ câu có chứa từ "it" được nói đến: "Novels contain pictures of imaginary people in imaginary situations, and give us an opportunity of escaping into a new world very much like our world and yet different from it.", và xác định được ngay "it" được dùng để thay thế cho "our would".

Câu hỏi tham chiếu từ là loại câu hỏi dễ, nhưng nếu bạn thấy chưa tự tin, hãy tìm hiểu thêm bài viết hướng dẫn Để làm tốt dạng câu hỏi tìm từ được tham chiếu trong bài kiểm tra đọc hiểu.

5. Câu hỏi suy luận, tìm hàm ý.

Câu hỏi suy đoán là câu hỏi ở mức độ khó nhằm phân loại thí sinh. Loại câu hỏi này đòi hỏi thí sinh phải biết suy luận ở mức cao. Để có đáp án đúng ngoài hiểu được nội dung văn bản, thí sinh cần dựa vào những chi tiết có sẵn và cách trình bày văn phong của tác giả để suy đoán được phương án phù hợp nhất.