Phân bổ, sử dụng 60" làm đề thi tiếng Anh THPT quốc gia sao cho thật hợp lý?

Bài thi THPT quốc gia môn tiếng Anh gồm 50 câu hỏi, dài khoảng 6 trang, với tổng thời gian làm bài là 60 phút (không kể thời gian giao đề). Nên phân bổ và sử dụng 60 phút làm bài này như thế nào cho hiệu quả nhất?

Phân bổ, sử dụng 60

Gợi ý phân bổ 60 phút làm đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia

 Phần thi trong cấu trúc đề thi tiếng Anh THPT quốc gia  Thời gian
 30 phút
 20 – 25 phút
  •  Soát bài, chữa bài
 05-10 phút

 

Bạn hãy thử làm các đề thi thử tiếng Anh THPT quốc gia trên TiengAnhK12, để kiểm tra lại tỉ lệ thời gian bạn cần cho các phần thi nhé!

Thứ tự làm các phần trong đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia?

Cô Vũ Mai Phương, giáo viên có nhiều năm dạy và luyện thi tiếng Anh trên truyền hình, tư vấn:

Lưu ý

Không được bỏ sót bất cứ câu nào, kể cả không biết làm, bạn nên đoán và khoanh lại, dù là khoanh bừa (4 mẹo "quyết nhanh" thay "chọn bừa" khi gặp câu hỏi khó hoặc đã cạn thời gian). Làm đến câu nào, tô đáp án vào tờ bài làm của mình đến câu đấy. Không để dành đến cuối giờ mới tô đáp án vì sẽ dễ để lại thiếu sót, không đủ thời gian hoặc sai lệch số câu. 

Ôn luyện thi THPT QG môn tiếng Anh trên TiengAnhK12

Xem thêm:

>> Lộ trình tối ưu ôn thi Tiếng Anh THPT QG 2020

>> Ma trận kiến thức bài thi Tiếng Anh THPT QG

>> Từ vựng tiếng Anh cho kì thi THPT QG

>> Cách làm bài chọn từ vựng hoàn thành câu

>> Cách làm bài tìm từ đồng nghĩa/trái nghĩa