Phân bổ, sử dụng 60" làm bài thi THPT quốc gia môn tiếng Anh sao cho thật hợp lý?

Bài thi THPT quốc gia môn tiếng Anh gồm 50 câu hỏi, dài khoảng 6 trang, với tổng thời gian làm bài là 60 phút (không kể thời gian giao đề). Nên phân bổ và sử dụng 60 phút làm bài này như thế nào cho hiệu quả nhất?

Phân bổ, sử dụng 60

Gợi ý phân bổ 60 phút làm bài

 Phần thi trong cấu trúc bài thi THPT quốc gia môn tiếng Anh  Thời gian
  • 2 câu ngữ âm + 2 câu trọng âm. 
  • 3 câu sửa lỗi sai. 
  • 12 câu hoàn thành câu.
  • 2 câu chức năng giao tiếp (hoàn thành hội thoại). 
  • 2 câu tìm từ đồng nghĩa + 2 câu tìm từ trái nghĩa.
  • 3 câu chọn câu nghĩa tương đương + 2 câu hỏi nối 2 câu đơn thành câu ghép.
 30 phút
  •  5 câu điền từ vào đoạn văn. 
  •  15 câu của 02 bài đọc hiểu.
 20 – 25 phút
  •  Soát bài, chữa bài
 05-10 phút

 

Bạn hãy thử làm các đề thi thử THPT quốc gia môn tiếng Anh trên TiengAnhK12, để kiểm tra lại tỉ lệ thời gian bạn cần cho các phần thi nhé!

Thứ tự làm các phần thi?

Cô Vũ Mai Phương, giáo viên có nhiều năm dạy và luyện thi tiếng Anh trên truyền hình, tư vấn:

 

Lưu ý

Không được bỏ sót bất cứ câu nào, kể cả không biết làm, bạn nên đoán và khoanh lại, dù là khoanh bừa (4 mẹo "quyết nhanh" thay "chọn bừa" khi gặp câu hỏi khó hoặc đã cạn thời gian). Làm đến câu nào, tô đáp án vào tờ bài làm của mình đến câu đấy. Không để dành đến cuối giờ mới tô đáp án vì sẽ dễ để lại thiếu sót, không đủ thời gian hoặc sai lệch số câu.