Các chuyên đề cần ôn cho kỳ thi THPT quốc gia môn tiếng Anh, chia theo mức điểm kỳ vọng

Với môn tiếng Anh, vì ngôn ngữ bản chất là sự kế thừa và lồng ghép không ngừng, nên phạm vi kiến thức cần ôn không giới hạn ở những gì cần được dạy trong chương trình lớp 11, 12. Xem Tóm tắt ngữ pháp tiếng Anh lớp 6-12 (hệ 7 năm) bạn sẽ thấy sự kế thừa liên tục của kiến thức tiếng Anh qua từng khối lớp. Tuy nhiên, với thời gian có hạn, nhiều bạn sẽ muốn biết mức độ ưu tiên của các mảng cần ôn. Dưới đây là tư vấn của chúng tôi, cho các bạn muốn đạt điểm 5-7 điểm và các bạn muốn đạt từ 8 trở lên.

Để đạt tối thiểu 5 – 7 điểm

Cần nắm chắc 10 chuyên đề sau:

1. 6/12 thì thường gặp nhất:

2. Động từ không chia (non-finite verbs):

Có 3 loại động từ không chia, đó là: infinitive (to Verb, verb nguyên thể không chia); gerund (Verb_ing) và participle (động tính từ).

3. Câu tường thuật (reported speech/ indirect speech).

4. Mệnh đề quan hệ 

5. Câu bị động (the passive voice).

6. Ngữ âm (phonetics) 

Cả về cách phát âm và về trọng âm. 

7. Các cụm động từ (Phrasal verbs) thường gặp

8. Mạo từ và giới từ (articles & prepositions)

9. Các từ vựng, cấu trúc cơ bản trong SGK Tiếng Anh 10, 11, 12.

10. Phân biệt các dạng từ loại trong câu tiếng Anh.

Song song với việc ôn luyện theo chuyên đề, bạn cũng cần phải dành thời gian luyện 2-3 đề/tuần.

Để đạt mục tiêu đạt 8 điểm trở lên 

Ngoài 10 chuyên đề cơ bản bên trê, bạn cần ôn luyện thêm:

1. Đảo ngữ 

2. Các dạng đặc biệt của câu bị động

Lưu ý các dạng sau, câu bị động đặc biệt với:

Và, chú ý vào trình tự các thì khi chuyển từ câu chủ động sang câu bị động.

3. Các dạng đặc biệt của câu tường thuật

Lưu ý một số cấu trúc không đổi khi chuyển sang câu tường thuật.

4. Câu phức

Đặc biệt lưu ý đến câu tường thuật với:

5. Câu điều kiện dạng mix

6.  Idioms và Collocations

7. 6/12 thì còn lại trong tiếng Anh

Đặc biệt chú ý tới các thì hoàn thành.