Tóm tắt kiến thức ngữ âm lớp 3-12 (hệ 10 năm - sách mới)

Mỗi ngôn ngữ có hệ thống âm khác nhau. Tiếng Anh có những âm và ngữ điệu khác với tiếng Việt. Các bài học trong môn tiếng Anh từ lớp 3-12 luôn có phần ngữ âm, để các em học được cách phát âm, nhấn trọng âm từ, trọng âm câu và biểu đạt ngữ điệu, nhịp điệu gần với cách của người bản ngữ nhất có thể.

TiengAnhK12 tóm tắt phạm vi kiến thức ngữ âm được dạy qua từng năm lớp 3-12 (theo hệ thống sách của chương trình 10 năm):

Lớp Ngữ âm
Lớp 3 Nguyên âm đơn, nguyên âm đôi, phụ âm, tổ hợp phụ âm
Lớp 4

Nguyên âm đơn, phụ âm, tổ hợp phụ âm,

Trọng âm từ

Lớp 5

Trọng âm từ,

Nhịp điệu và ngữ điệu

Lớp 6

Nguyên âm đơn, nguyên âm đôi, phụ âm, tổ hợp phụ âm,

Trọng âm từ, trọng âm câu,

Nhịp điệu và ngữ điệu

Lớp 7

Nguyên âm đơn, nguyên âm đôi, phụ âm, tổ hợp phụ âm,

Trọng âm từ, trọng âm câu,

Nhịp điệu và ngữ điệu

Lớp 8

Nguyên âm đơn, nguyên âm đôi, phụ âm, tổ hợp phụ âm,

Trọng âm từ, trọng âm câu,

Nhịp điệu và ngữ điệu

Lớp 9

Nguyên âm đơn, nguyên âm đôi, phụ âm, tổ hợp phụ âm,

Trọng âm từ, trọng âm câu,

Nhịp điệu và ngữ điệu

Lớp 10

Phụ âm, tổ hợp phụ âm,

Trọng âm từ, trọng âm câu,

Nhịp điệu và ngữ điệu

Lớp 11

Dạng phát âm mạnh và yếu của từ,

Các dạng viết/ phát âm tắt,

Nối âm giữa phụ âm và nguyên âm,

Trọng âm câu & nhịp điệu, nuốt âm
Ngữ điệu: lên và xuống, câu hỏi Yes/ No, câu hỏi có từ để hỏi , câu hỏi thay thế, câu hỏi đuôi, câu hỏi thể hiện câu mời, câu gợi ý v.v.

Lớp 12 Nguyên âm: Nguyên âm đôi

Các từ có trọng âm (trường hợp đặc biệt) – Các từ không mang trọng âm
Trọng âm câu, sự đồng hoá, nối nguyên âm với nguyên âm
Ngữ điệu câu hỏi (ôn tập)
Từ đồng âm