Quy tắc OpDASCOMP và bài thơ vần giúp bạn hết sợ câu hỏi về trật từ các tính từ trong tiếng Anh

Trong các đề thi THPT quốc gia môn tiếng Anh, câu hỏi trắc nghiệm về trật tự sử dụng các tính từ là một câu hỏi khó, dễ mất điểm với rất nhiều thí sinh. Trong khi luyện viết, nhiều khi bạn lúng túng không biết phải sắp xếp thứ tự như nào khi muốn dùng nhiều tính từ mô tả.

Hãy ghi nhớ quy tắc OpDASCOMP và/hoặc học thuộc bài thơ vần ví dụ dưới đây, bạn sẽ tự tin ngay!

Quy tắc ghi nhớ thứ tự 8 loại tính từ

Quy tắc “OpDASCOMP”: viết tắt các loại tính từ theo thứ tự sử dụng đúng

  1. Opinion - tính từ chỉ quan điểm, sự đánh giá. Ví dụ: beautiful, wonderful, terrible…
  2. Dimenstion / Size / Weight - tính từ chỉ kích cỡ, khối lượng. Ví dụ: big, small, long, short, tall, heavy
  3. Age - tính từ chỉ độ tuổi. Ví dụ : old, young, old, new…
  4. Shape - tính từ chỉ hình dạng. Ví dụ round, square, oval .
  5. Color - tính từ chỉ màu sắc. Ví dụ: orange, yellow, light blue, dark brown ….
  6. Origin – tính từ chỉ nguồn gốc, xuất xứ. Ví dụ: Japanese,American, British, Vietnamese…
  7. Material – tính từ chỉ chất liệu . Ví dụ: stone, plastic, leather, steel, silk…
  8. Purpose – tính từ chỉ mục đích, tác dụng.

Bài thơ vần tiếng Anh minh họa quy tắc về trật tự sử dụng các tính từ

In my nice big flat
There’s an old round box
For my green Swiss hat
And my woolly walking socks.

Bài thơ vần ngắn chỉ có 4 câu trên lại có tới 8 tính từ tương ứng với 8 loại mà bạn vừa thấy trong quy tắc trên, theo đúng trật tự cần ghi nhớ cơ đấy.

Hãy chép ra và học thuộc bài thơ này, khi nào gặp câu hỏi về các phương án khác nhau liên quan tới trật từ sử dụng các tính từ, bạn chỉ cần tự nhẩm lại là ra ngay đáp án nhé!

Luyện tập với các câu hỏi về trật từ sử dụng các tính từ!

Sắp xếp các từ sau theo thứ tự đúng nào:

Đáp án:

Tài liệu tham khảo: