Đăng ký xét tuyển vào Đại học Hà Nội năm 2018 cần điểm sàn 3 môn thi THPQ quốc gia là bao nhiêu?

Năm 2018, Trường Đại học (ĐH) Hà Nội tiếp tục xét tuyển sinh đại học hệ chính quy dựa trên kết quả của kỳ thi THPT quốc gia năm 2018. Nhà trường đã công bố điểm sàn đăng kí xét tuyển và số lượng chỉ tiêu các ngành.

Để đạt điều kiện đăng ký xét tuyển, thí sinh phải có tổng điểm 3 môn thi khối D01 (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ) hoặc khối A1 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh) của kỳ thi THPQ quốc gia năm 2018 đạt 15 điểm trở lên, tính theo thang điểm 10, chưa nhân hệ số. 

Đối với 17 ngành đào tạo trình độ ĐH dạy bằng tiếng Anh, trường tuyển 2.200 chỉ tiêu, áp dụng tổ hợp môn xét tuyển chính là khối D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh). Trong các ngành xét tuyển, Tiếng Anh là môn chính, tính điểm hệ số 2.

Những ngành có nhiều chỉ tiêu tuyển sinh là:

Ngành Tiếng Việt & Văn hóa Việt Nam, trường lấy 300 chỉ tiêu, xét tuyển theo quy chế của Bộ GD&ĐT đối với người nước ngoài học tập tại Việt Nam.

Cùng với đó, Trường ĐH Hà Nội sẽ xét tuyển lấy 260 chỉ tiêu cho 5 chương trình đào tạo quốc tế lấy bằng chính quy. Các chương trình được xét tuyển theo học bạ, điểm thi tốt nghiệp THPT. Cụ thể:

Trường thực hiện lấy tổng điểm để xét tuyển bao gồm cả điểm ưu tiên (nếu có) và điểm thi của môn chính đã nhân hệ số 2, xếp từ cao xuống thấp. Trường thực hiện xét tuyển nhiều đợt cho đến khi hết chỉ tiêu của từng ngành, theo nguyên tắc từ cao xuống thấp.

Tổng hợp từ Thông tin tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018 của Hanu