Quy tắc thành lập số nhiều với danh từ ghép trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, thành lập đươc danh từ ghép đã phức tạp, số nhiều của danh từ ghép còn phức tạp hơn nữa. Nhưng chỉ với vài bí kíp do TiengAnhk12 tổng hợp, bạn sẽ thấy việc này sẽ trở nên đơn giản hơn bao giờ hết.

1. Danh từ ghép (compound noun)

Danh từ ghép là danh từ có cấu tạo gồm 2 từ trở lên ghép lại với nhau, có thể được thành lập bằng cách kết hợp các loại từ (danh từ, động từ, tính từ) với nhau. Mỗi danh từ ghép đóng vai trò như một đơn vị độc lập và có thể bị biến đổi bởi tính từ và các danh từ khác. Có 3 dạng danh từ ghép là Mở (có khoảng trống giữa các từ), Gạch nối (sử dụng dấu gạch ngang để nối), Đóng (không có khoảng trống hay gạch nối).

Quy tắc thành lập số nhiều với danh từ ghép trong tiếng Anh

Do sự phát triển của biến đổi không ngừng của ngôn ngữ, các cách kết hợp từ để hình thành danh từ kép khá đa dạng và có 10 cách thông dụng. Đặc biệt, trong tiếng Anh hiện đại có xu hướng tránh sử dụng danh từ ghép có gạch nối nên những từ mới hình thành thường ở dạng Đóng. Do vậy, một số danh từ ghép dùng gạch nối trong tiếng Anh - Anh lại có dạng Đóng trong tiếng Anh - Mỹ ngày nay.

Cách kết hợp Ví dụ
Danh từ + Danh từ

- wheeler-dealer: người giỏi kinh doanh, khéo mặc cả
- bedroom: phòng ngủ
- shoelace/shoe-lace: dây giày

Danh từ + Giới từ/Trạng từ - hanger-on: kẻ ăn bám
- voice-over: lời thuyết minh (trong phim)
- passerby/passer-by: khách qua đường
Danh từ +  Tính từ - attorney general: Bộ trưởng Tư pháp
- battle royal: tử chiến
- poet laureate: thi sĩ trong Hoàng gia Anh
Danh từ + Động từ - airlift: không vận
- haircut/hair-cut: sự cắt tóc
- snowfall: lượng tuyết rơi
Tính từ + Danh từ - high school: trường trung học
- sore loser: người thua cuộc cay cú
- redhead: tóc hoe đỏ
Tính từ + Động từ - well-being: tình trạng hạnh phúc, khỏe mạnh
- whitewashing: việc quét vôi trắng, sự thanh minh
Giới từ/Trạng từ + Danh từ - off-ramp: nhánh thoát khỏi đường cao tốc
- onlooker: khán giả
Động từ + Danh từ - singing lesson: bài học hát
- washing machine: máy giặt
Động từ + Giới từ/Trạng từ - warm-up: sự ấm lên
- know-how: cách làm, bí quyết sản xuất
- get-together: cuộc họp mặt
Từ + Giới từ + Từ - free-for-all: cuộc loạn đả
- mother-in-law: mẹ vợ/chồng

2. Số nhiều của các danh từ ghép

Trong hình thức danh từ ghép danh từ + danh từ (noun + noun), thì danh từ thứ nhất thường ở dạng số ít và danh từ thứ hai được đổi ra số nhiều

Ví dụ:

Toothbrush (bàn chải đánh răng ) Toothbrushes
Boy-friend (bạn trai ) Boy-friends
Ticket collector (người soát vé ) Ticket collectors

Trong hình thức danh từ ghép danh từ + trạng từ (noun + adverb ), danh từ + giới từ + danh từ (noun + prep +noun ), danh từ + tính từ (noun +adj ), thì hình thức số nhiều được lập với danh từ đầu tiên

Ví dụ:

Passer –by (người đi đường ) Passers –by
Looker –on (người xem ) Lookers –on
Mother – in – law (mẹ vợ/chồng ) Mothers – in – law

Cũng có thể viết là mother –in –laws

Lady –in – waiting (thị nữ ) Ladies –in –waiting
Court –martial (tòa án quân sự ) Courts – martial

Hoặc court – martials

Trong các hình thức danh từ ghép còn lại : tính từ +danh từ (adj + N ), danh động từ + danh từ (gerund + N ), động từ + danh từ ( V+ N ) ,vv. Thì hình thức số nhiều biến đổi ở thành phần sau cùng

VÍ dụ:

Blackboard (bảng đen ) Blackboards
Washing machine (máy giặt ) Washing machines
Pickpocket (tên móc túi ) Pickpockets
Breakdown ( sự suy sụp ) Breakdowns

Một số danh từ biến đổi cả hai thành phần

Ví dụ:

Man driver (tài xế nam ) Men drivers
Woman doctor (bà bác sĩ ) Women doctors

Vài danh từ kép có gốc Pháp sẽ có nhiều hơn một dạng số nhiều được chấp thuận.

Ví dụ: attorney generals hoặc attorneys generalcourt martials - courts martial...

TiengAnhk12 Tổng hợp