Linking verb - liên động từ trong tiếng Anh

Chắc hẳn chúng ta đã nghe hoặc sử dụng những câu như: “This banh mi tastes delicious!”, “She looks beautiful!” Thế nhưng liệu bạn có nhận ra những động từ trong các câu này không giống động từ bình thường để chỉ hành động không? Đó là linking verb - liên động từ.  Trong bài viết này, TiengAnkK12 sẽ cùng bạn tìm hiểu về chủ điểm ngữ pháp: linking verb nhé!

1. Linking verb là gì?

Không giống như động từ hành động (Action verbs), Linking verbs được gọi là động từ nối hay liên động từ có tác dụng chỉ ra mối quan hệ giữa chủ ngữ và vị ngữ trong câu chứ không thể hiện hành động. Do vậy chúng được bổ nghĩa bởi tính từ chứ không phải trạng từ. Vị ngữ trong câu được mô tả có thể là tính từ hoặc danh từ khác. 

Những Động từ nối (Linking verbs) phổ biến nhất là “to be” và các dạng của nó như: am, is, are, was, were, be, being và been.

Linking verb - liên động từ trong tiếng Anh

Ví dụ:

“is” là liên động từ nối chủ ngữ là [my cat] với vị ngữ là tính từ [furry]. Furry là một ví dụ về vị ngữ – từ ngữ được mô tả đóng vai trò tính từ.

Trong câu này, “was” là liên động từ nối giữa chủ ngữ [my childhood dog] và vị ngữ [an Akita]. “an Akita” là một giống chó, là vị ngữ được mô tả đóng vai trò là danh từ.

2. Các tính chất của Linking Verb

3. Một số lưu ý nhỏ về Linking Verb 

Be, become, remain còn có thể đứng trước một cụm danh từ chứ không chỉ tính từ, ví dụ:

Feel, look, smell và taste cũng có thể là ngoại động từ khi nó có tân ngữ trực tiếp. Trong trường hợp đó, nó trở thành một động từ mô tả hành động thực sự chứ không còn là một linking verb và do đó nó được bổ nghĩa bởi phó từ chứ không phải tính từ. Chúng được phép chia ở thì tiếp diễn.

4. Tổng hợp các Linking Verb

Ngoài “to be” là Liên động từ được sử dụng rộng rãi nhất trong tiếng Anh thì chúng ta còn có một số liên động từ khác cũng được sử dụng rất nhiều trong các bài kiểm tra, tuy chúng không mô tả hành động nhưng chúng có sự liên kết chặt chẽ giữa chủ thể với thông tin cần bổ sung (được gọi là vị ngữ). Dưới đây là các dạng khác và ví dụ của Liên động từ:

 

TiengAnhK12 Tổng hợp