Phân tích Ma trận kiến thức bài thi Tiếng Anh THPT QG 2019

Kỳ thi THPT QG cam go sắp tới rồi, hành trang kiến thức của các bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy cùng TiengAnhK12 điểm danh các chuyên mục kiến thức cần phải có "MUST – HAVE", được xây dựng dựa trên Đề minh họa tiếng Anh 2019 của Bộ Giáo dục nhé.

Các bạn có thể click vào các đường link trong cột Bài viêt tham khảo để ôn lại và luyện tập theo từng chuyên mục kiến thức nhé.

Kỹ năng/ Chuyên đề

Số câu

Mức độ

Bài viết tham khảo

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng thấp

Vận dụng cao

I/ Ngữ âm

A/ Phát âm

2

1

1

 

 

  1. Cách phát âm đuôi -ed chuẩn Anh - Anh
  2. Phát âm đuôi -s/-es chuẩn Anh – Anh

B/ Trọng âm

2

1

1

 

 

Quy tắc nhấn trọng âm từ trong tiếng Anh

II/ Ngữ pháp - Từ vựng

A/ Từ vựng

6

1

1

2

2

 

1. Danh từ

 

1

 

 

Danh từ và vị trí danh từ trong câu

2. Động từ

 

 

1

 

V-ing hay to V

3. Trạng từ

 

 

 

 

Trạng từ trong tiếng Anh

4. Thành ngữ

 

 

 

 

1

20 thành ngữ tiếng Anh thông dụng

B/ Từ đồng nghĩa/ Trái nghĩa

4

 

2

2

 

Bài luyện tập Từ đồng nghĩa/ Trái nghĩa

1. Động từ

 

 

2

 

 

Bài luyện tập động từ

2. Cụm động từ

 

 

 

1

 

100 cụm động từ cần học

3. Thành ngữ

 

 

 

1

 

100 thành ngữ tiếng Anh cần biết

C/ Tìm lỗi sai

3

1

1

1

 

 

1. Trạng từ chỉ tần suất

 

1

 

 

 

Trạng từ chỉ tần suất tiếng Anh

2. Bị động với động từ khuyết thiếu

 

 

1

 

 

 

3. Danh từ

 

 

 

1

 

 

D/ Ngữ pháp

8

2

2

2

2

 

1. Mạo từ

 

 

1

 

 

Các mạo từ trong tiếng Anh

2. Câu điều kiện

 

1

 

 

 

Các loại câu điều kiện tiếng Anh

3. Câu tường thuật

 

 

 

 

 

 Cách chuyển câu trực tiếp sang gián tiếp

4. Thì

 

 

 

1

 

Thì quá khứ tiếp diễn

5. Liên từ

 

 

1

 

 

 Liên từ trong tiếng Anh

6. Giới từ theo sau động từ/tính từ

 

1

 

 

 

 

7. Mệnh đề trạng ngữ rút gọn

 

 

 

1

1

 

8. Câu bị động

 

 

 

 

1

Kiến thức về câu bị động

III/ Tình huống giao tiếp

Tình huống giao tiếp

2

1

1

 

 

 

1. Mời mọc, đề nghị

 

1

 

 

 

 

2. Thể hiện sự đồng ý

 

 

1

 

 

 

IV/ Kỹ năng đọc

A/ Điền từ vào đoạn văn

5

1

2

1

1

Bài tập điền từ vào đoạn văn

1. Từ loại và vị trí từ loại trong câu

 

1

 

 

 

 

2. Liên từ phụ thuộc

 

 

1

 

 

 Liên từ trong tiếng Anh

3. Đại từ quan hệ

 

 

1

 

 

Đại từ quan hệ và mệnh đề quan hệ

4. Ngữ nghĩa từ

 

 

 

1

1

 

B/ Đọc hiểu

13

2

3

4

4

Các kỹ năng để làm bài Đọc hiểu hiệu quả

1.Tìm ý chính của bài

 

 

1

 

1

 

2. Tìm ý chính đoạn

 

 

 

 

 

 

3.Thông tin cụ thể trong bài

 

2

 

1

1

 

4. Thông tin KHÔNG có trong bài

 

 

1

 

 

 

5. Suy luận, tìm hàm ý

 

 

 

 

1

 

6. Từ/cụm từ được quy chiếu

 

 

1

1

 

Kỹ năng làm bài tìm từ được quy chiếu phần Đọc hiểu

7. Nghĩa của từ cụ thể trong bài

 

 

 

2

1

 

V/ Kỹ năng viết

A/ Câu gần nghĩa với câu đã cho

3

 

1

1

1

 

1. Câu so sánh

 

 

1

 

 

Các dạng câu so sánh trong tiếng Anh

2. Câu tường thuật

 

 

 

1

 

 Chuyển đổi câu trực tiếp - gián tiếp

3. must/need/ could/should…have V(pp)

 

 

 

 

1

 

B/ Nối 2 câu thành câu phức

2

 

 

2

 

 

1. Câu ước

 

 

 

1

 

Các cấu trúc câu giả định thường gặp trong tiếng Anh

2. Đảo ngữ với "Only"

 

 

 

 1

 

Các dạng câu đảo ngữ tiếng Anh

Tổng

50

10

15

15

10

 

 

Bây giờ thì đã có quân cờ trong tay rồi, chúng mình chỉ cần tiến nhanh, mạnh, vững nữa là dành chiến thắng, phải không nào? Chúc các bạn thành công nhé!