Xác định thông tin KHÔNG có trong bài đọc hiểu - Chiến lược là: TỪ KHÓA.

Dạng câu hỏi Xác định thông tin KHÔNG có trong bài đọc thường khiến các bạn "rối như tơ vò". Vậy làm sao để giải quyết nhanh và đúng được những câu hỏi này? Câu trả lời là:

Quy tắc 1: Bình tĩnh, tự tin

Quy tắc 2: Thực hiện lần lượt các bước sau đây:

Nhiều bạn học sinh khi nghĩ đến xác định từ khóa là mải miết đọc bài đọc từ đầu đến cuối và gạch chân những từ nào mà các bạn thấy quan trọng, hoặc đôi khi là cả từ mới nữa. Nhưng ĐỪNG NHẦM LẪN nhé. 

TỪ KHÓA mà chúng ta cần phải xác định, NẰM TRONG CÂU HỎI nhé.

Thông thường, từ khóa là những danh từ, như chủ ngữ, hay tân ngữ; hoặc là những động từ, tính từ miêu tả cho chủ ngữ. Các bạn có thể xác định từ khóa là 1 từ, hay một vài từ.

Hãy dùng bút chì gạch chân từ/ cụm từ khóa, nhưng đừng gạch chân cả câu hỏi nhé. :)

Bước này vô cùng quan trọng khi làm dạng câu hỏi Xác định thông tin KHÔNG có trong bài đọc.

Với dạng câu hỏi này, chắc chắn sẽ có 3 trong số 4 phương án được nhắc đến trong bài. Vì thế, nếu chỉ dựa vào từ khóa trong câu hỏi thì không thể tìm được đáp án.

Dựa vào các từ khóa trong mỗi phương án, các bạn hãy:

Hãy ghi nhớ, thông thường các từ khóa sẽ không được đặt cạnh nhau hay có sẵn chỉ trong 1 câu, mà nằm rải rác ở các câu khác nhau trong bài.

Vì vậy, các bạn phải kết hợp từ khóa của câu hỏi và từ khóa của các phương án để khoanh vùng hết thông tin, và đối chiếu giữa các phương án với nội dung bài đọc để: 

Với những câu hỏi dễ, sẽ có chắc chắn 3 phương án được nhắc đến rõ ràng trong bài, vì vậy, việc loại trừ là khá thuận lợi.

Nhưng một số câu hỏi khó, các bạn sẽ cần phải tìm các cụm từ tương đương với cách diễn giải trong các phương án.

Khi đã làm xong bước này rồi thì:

Đáp án sẽ là nội dung không có trong bài đọc; hoặc có thể chứa một cụm từ nào đó trong bài, nhưng sai về nội dung.

Dưới đây là một bài Reading trích từ Bộ Bài tập đọc hiểu biên soạn theo đề Minh họa 2019 của BGD. Chúng ta cùng phân tích nào.

Influencers often have a large following of people who pay close attention to their views. They have the power to persuade people to buy things, and influencers are now seen by many companies as a direct way to customers’ hearts. Brands are now asking powerful influencers to market their products. With some influencers charging up to $25,000 for one social media post, it is no surprise that more and more people are keen to become influencers. If you are one of them, here are tips on how to do it.

First, choose your niche. What is the area that you know most about? What do you feel most excited talking about?

Second, choose your medium. Most influencers these days are bloggers and micro-bloggers. Decide which medium – your own online blog, Instagram or Snapchat – is the best way to connect with your followers.

Third, post regularly and consistently. The more you post, the more likely people will follow you. Also, ensure that your posts are consistent and possibly follow a theme.

Most importantly, be patient. Keep posting and your following will gradually increase.

Question 4: According to the passage, in order to become an influencer, you should do all of the following EXCEPT ______.
 
A. choose your means of communication
 
B. post regularly and consistently
 
C. choose your most suitable dressing style
 
D. keep patient

Bước 1: Xác định từ khóa trong Câu hỏi

to become an influencer - should do

Bước 2: Xác định từ khóa trong mỗi phương án A, B, C, D

A: means of communication

B: post regularly and consistently

C: dressing style

D: patient

Bước 3: Xác định những câu chứa từ khóa trong bài đọc

Khoanh vùng phần bài viết chứa từ khóa trong câu hỏi: "become an influencer ":

"If you are one of them, here are tips on how to do it.

First, choose your niche. What is the area that you know most about? What do you feel most excited talking about?

Second, choose your medium (= A: means of communication). Most influencers these days are bloggers and micro-bloggers. Decide which medium – your own online blog, Instagram or Snapchat – is the best way to connect with your followers.

Third, post regularly and consistently (= B). The more you post, the more likely people will follow you. Also, ensure that your posts are consistent and possibly follow a theme.

Most importantly, be patient (= D). Keep posting and your following will gradually increase.

Bước 4: Loại trừ những phương án được nhắc đến trong bài

=> Loại trừ các phương án A, B, D

Bước 5: Khoanh đáp án – không được nhắc đến trong bài

 => Đáp án: C

 Đúng là rất dễ phải không các bạn? Nhưng hãy nhớ, "Practice makes perfect" nhé. Hãy làm thật nhiều bài tập đọc hiểu. Chắc chắn các bạn sẽ nắm vững chiến thuật làm dạng câu hỏi này thôi.