Tài nguyên tiếng Anh miễn phí cho trình độ B1

Giới thiệu chung về trình độ B1

Trước hết, các bạn có thể tham khảo thông tin chung về tiếng Anh trình độ B1 theo khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung châu Âu - CEFR.

Tài nguyên tiếng Anh miễn phí cho trình độ B1

Theo Delf Dalf, cấp độ B1 tương ứng với những tiêu chí về ngôn ngữ cần thiết cho một du khách tại nước ngoài. Đặc biệt, cấp độ này có hai đặc điểm cơ bản. Đặc điểm thứ nhất là khả năng thực hiện một cuộc hội thoại và đạt được mục đích mong muốn trong những tình huống khác nhau. Ví dụ:

Đặc điểm thứ hai là khả năng phản ứng nhanh nhạy với những vấn đề trong cuộc sống hàng ngày. Ví dụ:

Bảng tự đánh giá trình độ B1 theo Khung tham chiếu chung Châu Âu


​Hiểu

​​Nghe
​​Tôi có thể hiểu những ý chính khi ngôn ngữ trình bày rõ ràng và chuẩn, các chủ đề quen thuộc hàng ngày liên quan đến công việc, trường học, các hoạt động giải trí... Tôi có thể hiểu các điểm chính của nhiều bản tin trên đài hay truyền hình, các vấn đề thời sự hoặc về các chủ đề mà tôi thích liên quan đến cá nhân hay công việc nếu người nói diễn đạt một cách tương đối chậm và rõ ràng.
​​Hiểu
Đọc
​​Tôi có thể hiểu các văn bản được viết chủ yếu bằng ngôn ngữ thông thường liên quan đến công việc của tôi. Tôi có thể hiểu những phần miểu tả sự kiện, diễn đạt tình cảm, hy vọng trong những bức thư cá nhân.

​​Nói
​Tham gia hội thoại
​​Tôi có thể đối mặt với đa số các tình huống có thể gặp phải khi đi du lịch ở một vùng có sử dụng ngôn ngữ đó. Tôi có thể hội thoại mà không cần chuẩn bị trước về những chủ đề quen thuộc hoặc liên quan đến mục đích cá nhân hoặc liên quan đến cuộc sống hàng ngày ( ví dụ gia đình, vui chơi, công việc, du lịch và thời sự).

​​Nói
​​Diễn đạt nói liên tục
​​Tôi có thể tự diễn đạt một cách đơn giản những trải nghiệm hoặc các sự kiện, những mơ ước và hy vọng cũng như mục đích của mình. Tôi có thể trình bày các lý do hoặc giải thích quan điểm và dự định của mình một cách ngắn gọn. Tôi có thể kể một câu chuyện hoặc các tình tiết của một cuốn sách hoặc một bộ phim và bảy tỏ phản ứng của mình.
​​Viết
​​Viết
Tôi có thể viết một văn bản đơn giản và có liên kết về các chủ đề quen thuộc hoặc các chủ đề mà tôi thích thú. Tôi có thể viết các bức thư cá nhân để nói về các trải nghiệm hoặc các ấn tượng của mình.

Đề thi mẫu, tự kiểm tra trình độ, thi thử miễn phí tiếng Anh trình độ B1

1. Tải đề thi mẫu trình độ B1

Cấp độ PET - một trong các kỳ thi Cambridge, tương đương trình độ B1

2. Tự kiểm tra trình độ tiếng Anh B1

3. Thi thử miễn phí trình độ B1 trên TiengAnhK12

Các trang web cung cấp kiến thức, bài luyện 4 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết trình độ B1

4. Luyện đọc trình độ B1

5. Luyện viết trình độ B1

6. Luyện nghe trình độ B1

7. Luyện nói trình độ B1

8. Luyện ngữ pháp trình độ B1

9. Luyện từ vựng trình độ B1

10. Một số trang web cung cấp nội dung luyện tiếng Anh trình độ B1 khác

Podcast luyện nghe tiếng Anh trình độ B1

Xem thêm: Hướng dẫn học tiếng Anh qua Podcast cho trình độ từ A1 tới B2

Tổng hợp tài nguyên học tiếng Anh miễn phí cho trình độ A1

Tổng hợp tài nguyên học tiếng Anh miễn phí cho trình độ A2

Tổng hợp tài nguyên học tiếng Anh miễn phí cho trình độ B2