Danh sách từ vựng và bài tập bổ trợ ôn luyện Toefl Primary Step 1

Như đã nói trong bài Hướng dẫn tự ôn Toefl Primary tại nhà, bộ sách Toefl Primary Step 1 của Eduplanet là tài liệu cơ bản để tổng ôn cho bài thi Toefl Primary Step (cấp độ) 1. Đặc điểm của bộ sách này là phân chia thành các chủ đề. Trong mỗi chủ đề sẽ liệt kê các từ vựng chính, lồng ghép giải thích một chủ điểm ngữ pháp, và có các bài tập về từ vựng, về kỹ năng đọc, nghe với nội dung xoay quanh chủ đề. Những học sinh còn có nền từ vựng chưa đủ vững, do tích lũy từ việc đọc còn chưa đủ nhiều, sẽ thấy việc ôn tập kiến thức theo từng chủ đề trong bộ sách này hơi buồn tẻ, và/hoặc sẽ chóng quên. Để ôn tập hiệu quả, học sâu nhớ lâu, các em hãy tham khảo chỉ dẫn về cách bố trí ôn luyện "little but often" mà TiengAnhK12 đã chỉ dẫn trong bài Hướng dẫn tự ôn Toefl Primary tại nhà.

Dưới đây là danh sách các quizlet từ vựng và các bài tập bổ trợ cho từng unit trong bộ sách Toefl Primary Step 1 gồm 3 cuốn (Book 1, Book 2 và Book 3). Còn danh sách các từ vựng cần biết theo bộ sách Toefl Primary Step 2 thì có tại đây.

Toefl Primary Step 1 Book 1

Unit 1: My family

Quizlet từ vựng Unit 1 - My Family

Bài tập bổ trợ cho unit này trên TiengAnhK12:

 My Family

 

Unit 2: Appearances

Quizlet từ vựng Unit 2 - Appearances:

Bài tập bổ trợ cho unit này trên TiengAnhK12:

Our wonderful mums

Unit 3: At the Library

Quizlet từ vựng Unit 3 - At the library

Bài tập bổ trợ cho unit này trên TiengAnhK12:

The school library

 

GOING TO THE LIBRARY

 

Mike in the Library

Unit 4: At School

Quizlet từ vựng Unit 4 - At school

Bài tập bổ trợ cho unit này trên TiengAnhK12:

My School

Toefl Primary Step 1 Book 2

Unit 1: In My BackPack

Quizlet từ vựng Unit 1 - In my backpack

Bài tập bổ trợ cho unit này trên TiengAnhK12:

In My BackPack

 

Maya's New Backpack

Unit 2: Fruits and Vegetables

Quizlet từ vựng Unit 2 - Fruits and Vegetables

Bài tập bổ trợ cho unit này trên TiengAnhK12:

Fruits & Veggies

 

Fruits and Vegetables

Unit 3: Jobs

Quizlet từ vựng Unit 3 - Jobs:

Bài tập bổ trợ cho unit này trên TiengAnhK12:

Which Job Is It?

 

Who would say this?

 

Unit 4: Personality

Quizlet từ vựng Unit 4 - Personality

Bài tập bổ trợ cho unit này trên TiengAnhK12:

Describing People

 

New Friends

Toefl Primary Step 1 Book 3

Unit 1: At the Supermarket

Quizlet từ vựng Unit 1 - At the supermarket:

Bài tập bổ trợ cho unit này trên TiengAnhK12:

A trip to the supermarket

 

Supermarkets (listening quiz)

Unit 2: At the Clothing Store

Quizlet từ vựng Unit 2 - At the clothing store:

Bài tập bổ trợ cho unit này trên TiengAnhK12:

The clothes shop

 

Shopping for Clothes

Unit 3: Things in the kitchen 

Quizlet từ vựng Unit 2 - Things in the kitchen

Bài tập bổ trợ cho unit này trên TiengAnhK12: sẽ sớm được bổ sung 

Unit 4: Hobby 

Quizlet từ vựng Unit 4 - Hobby:

Bài tập bổ trợ cho unit này trên TiengAnhK12: sẽ sớm được bổ sung.

>> Hướng dẫn tự ôn Toefl Primary tại nhà

>> Chi tiết về bài thi Toefl Primary Step 1

>> Tổng quan về bài thi TOEFL Primary và cuộc thi Toefl Primary Challenge 

>> Luyện thi Toefl Primary Step 2: Danh sách từ vựng cần nắm vững