Chi tiết về bài thi Toefl Primary Step 2: cấu trúc đề, đề thi mẫu và sử dụng kết quả bài thi

Bài thi TOEFL Primary được chia thành 2 cấp độ. Bài TOEFL Primary Step 1 được thiết kế với định hướng phát triển vốn từ cho trẻ, còn bài TOEFL Primary Step 2 ở mức độ yêu cầu cao hơn - hướng đến phát triển kỹ năng giao tiếp. TiengAnhK12 giới thiệu chi tiết về định dạng đề thi TOEFL Primary Step 2 và hướng dẫn đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh dựa trên kết quả của bài thi này.

>> Xem Chi tiết về bài thi TOEFL Primary Step 1

Đề thi TOEFL Primary Step 2 Reading & Listening gồm 2 bài thi: bài thi Reading, bài thi Listening. Bài thi Reading gồm 37 câu, bao gồm 01 câu hỏi mẫu. Còn bài thi Listening có 39 questions, bao gồm cả 03 câu hỏi mẫu. Tổng thời gian cho cả 2 bài thi là 01 giờ. 

Bài thi TOEFL® Primary™ Reading Step 2

Ngoài các nội dung mà cũng đã được đánh giá ở bài thi Reading TOEFL Primary Step 1 là:

thì bài thi TOEFL Primary Step 2 Reading còn đánh giá khả năng của các thí thí sinh trong việc:

Bài thi Reading Step 2 chỉ gồm 2 phần:

Phần 1. Chọn phương án phù hợp với thông tin được cho

Thí sinh được cho 1-2 câu mô tả ngắn, cần chọn một trong 3 đáp án phù hợp nhất với nó.

Câu hỏi ví dụ 1:

Câu hỏi ví dụ 2:

Luyện câu hỏi tương tự

07 câu (tính cả 01 câu hỏi mẫu)

Phần 2. Đọc hiểu (11 bài)

Mỗi bài đọc hiểu là một đoạn văn/bức thư ngắn hoặc một văn bản đơn giản như menu, lịch trình, tấm thẻ, poster,... Thí sinh cần đọc và trả lời 2-4 câu cho mỗi bài.

Ví dụ về bài đọc là một poster:

Luyện câu hỏi tương tự

Ví dụ về bài đọc là một bức thư:

Luyện câu hỏi tương tự

Ví dụ về bài đọc là một tờ chỉ dẫn:

 

Ví dụ về bài đọc là một câu chuyện:

Luyện câu hỏi tương tự

Ví dụ về bài đọc là một văn bản nội dung học thuật ngắn:

Luyện câu hỏi tương tự

 

30 câu

Tổng cộng

37 câu

Bài thi TOEFL® Primary™ Listening Step 2

Ngoài các nội dung cũng đã được đánh giá trong bài thi TOEFL Primary Step 1 Listening là:

• nhận biết các từ vựng đơn giản.

• hiểu các chỉ dẫn được nghe ở trường hoặc ở nhà

• hiểu các cụm từ ngữ thông dụng.

• hiểu các chi tiết trong các đoạn hội thoại giao tiếp ngắn.

• hiểu mục đích của các thông tin, thông báo ngắn trong phạm vi 50 từ.

thì bài thiTOEFL Primary Step 2 Listening đánh giá còn khả năng của các thí sinh trong việc:

Bài thi Listening Step 2 gồm có 4 phần:

Phần 1. Nghe lời chỉ dẫn

Trong mỗi câu hỏi, thí sinh được xem 3 bức tranh và nghe vài lời chỉ dẫn. Chọn bức tranh mà người trong hình đang làm theo lời dẫn.

07 câu (tính cả 01 câu ví dụ)

Phần 2. Nghe hiểu chi tiết trong hội thoại

Thí sinh nghe từng đoạn hội thoại và chọn câu trả lời đúng về một chi tiết trong đó.

07 câu (tính cả 01 câu ví dụ)

Phần 3. Nghe lời nhắn/thông báo

Thí sinh nghe một lời nhắn/thông báo và trả lời các câu hỏi về nó.

06 câu (tính cả 01 câu ví dụ)

Phần 4. Nghe đoạn (5 đoạn)

Thí sinh nghe từng đoạn thông tin dạng một câu chuyện ngắn, một đoạn hướng dẫn hay lời giảng của giáo viên, thông tin từ hướng dẫn viên du lịch,... và trả lời 3-4 câu hỏi về mỗi đoạn.

19 câu

Tổng cộng

39 câu

Hướng dẫn đánh giá năng lực tiếng Anh dựa trên kết quả thi Toefl Primary Step 2

Bài TOEFL Primary Step 2 cũng được thực hiện hoàn toàn trên giấy, trong thời gian 60 phút, với 72 câu hỏi và có thang điểm từ 1 đến 5 huy hiệu. 

Tùy vào số lượng huy hiệu đạt được, phiếu điểm kết quả của TOEFL Primary Step 2 sẽ cung cấp thông tin về năng lực tiếng Anh hiện tại của học sinh, trình độ sách đọc phù hợp.

Kết quả TOEFL Primary Step 2

Quy đổi sang khung CEFR

Trình độ đọc sách theo thang Lexile

1 huy hiệu

Trình độ Pre A1

Tới BR125L

2 huy hiệu

Trình độ A1

Tới 125L

3 huy hiệu

Trình độ A2

Tới 325L

4 huy hiệu

Trình độ A2

Tới 550L

5 huy hiệu

Trình độ B1

Tới 750L

 

Tải đề thi mẫu Toefl Primary Step 2 của ETS

 

Thi thử Toefl Primary Step 2 online, miễn phí

 

>> Chi tiết về bài thi TOEFL Primary Step 1: cấu trúc đề, đề thi mẫu và cách sử dụng kết quả bài thi

>> Hướng dẫn tự ôn Toefl Primary tại nhà

>> Kho đề luyện thi Toefl Primary Step 2

>> Luyện thi Toefl Primary Step 2: Danh sách từ vựng cần nắm vững