Chi tiết cấu trúc và đề ôn thi Toefl Junior

Trong bài Cấu trúc bài thi và sách luyện thi TOEFL Junior, TiengAnhK12 đã giới thiệu những thông tin cơ bản về bài thi Toefl Junior và cuộc thi Toefl Junior Challenge do IIG tổ chức hàng năm ở Việt Nam. Trong bài viết này, TiengAnhK12 sẽ giới thiệu chi tiết cấu trúc bài thi Toefl Junior, bài thi mẫu và ngân hàng câu hỏi ôn luyện từng phần trong bài thi.

Cấu trúc đề thi TOEFL® Junior™

Các câu hỏi trong bài thi  TOEFL® Junior™  đều là câu hỏi dạng trắc nghiệm, mỗi câu có 4 phương án trả lời. Bài thi gồm 3 phần, mỗi phần nhằm đánh giá một kỹ năng quan trọng trong việc sử dụng tiếng Anh. Mỗi phần gồm 42 câu hỏi, tổng thời gian cho cả 3 phần là gần 02 tiếng. Tất cả các câu hỏi đều gắn với ngữ cảnh là nhà trường.

Chi tiết cấu trúc và đề ôn thi Toefl Junior

Phần Nghe hiểu - Listening Comprehension

Phần này đánh giá khả năng thí sinh nghe hiểu được các chỉ dẫn, các tình huống trong học đường và trong giao tiếp xã hội, thông qua 3 nhóm câu hỏi tương ứng: 

1. Classroom Instruction (Chỉ dẫn tại trường lớp)

10 câu

Nghe một đoạn chỉ dẫn ngắn (dài 20-45 giây) của một người như giáo viên, hiệu trưởng, thủ thư,... rồi trả lời một câu hỏi. Câu hỏi này yêu cầu thí sinh nắm được ý chính của đoạn chỉ dẫn, hoặc đưa ra suy luận, dự đoán dựa trên những gì được nghe

Ôn luyện Message/Instruction Listening

 

2. Short Conversation (Hội thoại ngắn)

15 câu

Nghe một đoạn hội thoại (dài 60-90 giây) giữa hai học sinh hoặc giữa học sinh với cán bộ nhân viên nhà trường, rồi trả lời 3-4 câu hỏi. Những câu hỏi này yêu cầu thí sinh:  nắm được ý chính của đoạn hội thoại; đưa ra suy luận, dự đoán dựa trên những gì được nghe; xác định lý do người nói đề cập tới một thông tin cụ thể nào đó; hoặc nhận ra thái độ, hàm ý của người nói khi sử dụng một ngữ điệu nhất định hoặc nhấn mạnh một số từ.

Ôn luyện Conversation Listening

 

3. Academic Listening (nghe bài giảng)

17 câu 

Phổ biến nhất trong phần này là nghe một đoạn bài giảng hoặc một cuộc thảo luận về một chủ đề học thuật, trả lời 4-5 câu hỏi. Những câu hỏi này yêu cầu thí sinh:  nắm được ý chính của đoạn hội thoại; đưa ra suy luận, dự đoán dựa trên những gì được nghe; xác định lý do người nói đề cập tới một thông tin cụ thể nào đó; hoặc nhận ra thái độ, hàm ý của người nói khi sử dụng một ngữ điệu nhất định hoặc nhấn mạnh một số từ. 

Ôn luyện Academic Listening

Ngoài ra trong phần này cũng có dạng bài nghe một đoạn phỏng vấn trên radio và trả lời 4-5 câu hỏi.

Ôn luyện News/Interview Listening

 
Tổng phần Listening 42 câu

Phần Language Form and Meaning

Phần The Language Form and Meaning đánh giá hiểu biết về cấu trúc trong tiếng Anh và độ dày vốn từ của thí sinh. Các đoạn văn bản ngắn được đưa ra. Trong mỗi đoạn, yêu cầu thí sinh chọn từ hoặc cụm từ phù hợp để hoàn thành các câu có chỗ trống.

Các đoạn văn thí sinh sẽ gặp trong phần thi này thuộc các thể loại văn bản thường gặp ở môi trường học đường, bao gồm:
■ Emails, lời nhắn (notes), hoặc thông báo (announcements)
■ Các đoạn văn hư cấu ngắn
■ Các báo cáo của học sinh
■ Các bài viết trên tạp chí
■ Các trích đoạn từ sách giáo khoa

Có những câu hỏi (chỗ trống cần điền) yêu cầu thí sinh có hiểu biết về các cấu trúc ngữ pháp (ví dụ: verb tenses, relative clauses, word order, adjective or adverb form). Có những câu hỏi yêu cầu thí sinh biết từ vựng liên quan.

Tổng số câu hỏi: 42 câu.

Ôn luyện dạng bài Language Form & Meaning

Phần Đọc hiểu - Reading Comprehension Section

Phần đọc hiểu đánh giá khả năng đọc và hiểu các văn bản thuộc cả hai nhóm: academic (học thuật) và non-academic (phi học thuật) mà học sinh có thể gặp trong môi trường học đường.

Ví dụ của nhóm văn bản phi học thuật:
■ Correspondence (emails, notes, and letters)
■ Non-linear texts (schedules and menus)
■ News articles (like those found in a school or local newspaper)


Ví dụ của nhóm văn bản học thuật:
■ Narratives about fictional characters
■ Persuasive texts that support an opinion (letters to the editor and movie or book reviews)
■ Passages about an academic topic that might be found in a textbook or specialized magazine

Các câu hỏi đọc hiểu sẽ đánh giá thí sinh về các kĩ năng:
■ Hiểu ý chính của văn bản
■ Chỉ ra các dữ kiện quan trọng bổ trợ cho ý chính
■ Liên tưởng dựa trên những điều không được nói tường minh trong văn bản
■ Xác định nghĩa của những từ, cụm từ ngữ không quen thuộc trong ngữ cảnh của văn bản
■ Xác định xem các đại từ được sử dụng để quy chiếu tới cái gì
■ Nhận ra mục đích của tác giả

Ôn luyện dạng bài Đọc hiểu

Bài thi đọc hiểu của Toefl Junior được sử dụng trong cả vòng 1 và vòng 2 của cuộc thi Toefl Junior Challenge - một trong các cuộc thi tiếng Anh quy mô toàn quốc hàng năm

>> Thi Toefl Junior Challenge vòng 1 sẽ như thế nào và tìm các đề thi thử ở đâu?

>> Bộ đề thi thử vòng 02 Toefl Junior Challenge năm 2019

Diễn giải điểm số của bài thi Toefl Junior

A. Cách tính điểm số

Điểm số của bài thi TOEFL Junior được xác định bởi số lượng các câu hỏi mà thí sinh trả lời đúng. Một số câu hỏi trong bài thi có thể không được tính vào điểm của phần thi đó hoặc tổng điểm.

Đối với những câu hỏi được tính điểm, mỗi câu trả lời đúng được tính điểm ngang nhau. Số lượng các câu trả lời đúng của mỗi phần được quy đổi sang điểm số nằm trong dải điểm từ 200 đến 300, với khoảng cách giữa hai điểm số liên tiếp là 5 đơn vị. Tổng số điểm của ba phần dao động từ 600 – 900 và khoảng cách giữa hai điểm số liên tiếp cũng là 5 đơn vị.

Chi tiết cấu trúc và đề ôn thi Toefl Junior

B. Diễn giải tổng điểm của 3 bài thiChi tiết cấu trúc và đề ôn thi Toefl Junior

C. Diễn giải điểm số bài NGHE HIỂU

1. Thí sinh có điểm số từ 290 đến 300 có thể có các thế mạnh sau:

2. Thí sinh có điểm số từ 250 đến 285 có thế có các thế mạnh sau:

3. Thí sinh có điểm số từ 225 đến 245 có thế có các thế mạnh sau

4. Thí sinh có điểm số dưới 225 có khả năng cải thiện và cần phát triển những kĩ năng sau:

D. Diễn giải điểm số bài NGỮ PHÁP VÀ TỪ VỰNG

1. Thí sinh có điểm số từ 280 đến 300 có thế có các thế mạnh sau:

2. Thí sinh có điểm số từ 250 đến 275 có thế có các thế mạnh sau:

3. Thí sinh có điểm số từ 210 đến 245 có thế có các thế mạnh sau:

4. Thí sinh có điểm số dưới 210 điểm có khả năng thể hiện và cần phát triển những kĩ năng sau:

E. Diễn giải điểm số bài ĐỌC HIỂU

1. Thí sinh có điểm số từ 280 đến 300 có các thế mạnh sau:

2. Thí sinh có điểm số từ 245 đến 275 có các thế mạnh sau:

3. Thí sinh có điểm số từ 210 đến 240 có các thế mạnh sau:

4. Thí sinh có điểm số dưới 210 có khả năng thể hiện và cần phát triển những kỹ năng sau:


Bộ đề thi TOEFL® Junior™ mẫu

Bạn có thể tải đề thi mẫu cho Toefl Junior của ETS tại đây để in ra làm, hoặc cũng có thể làm các bài thi thử Toefl Junior trực tiếp tại TiengAnhK12, để được chấm điểm tự động, giải thích đáp án, phân tích thông minh và gợi ý ôn luyện bổ sung.
TiengAnhK12 liên tục bổ sung rất nhiều đề thi Toefl Junior theo đúng chuẩn của ETS.

Luyện thi Toefl Junior tại TiengAnhK12

Trong chuyên mục Luyện thi Toefl Junior, bạn có thể thi thử miễn phí rất nhiều bài thi Reading (Đọc hiểu), Language form and meaning (Ngữ pháp và từ vựng), Listening (Nghe hiểu). Bạn cũng thể truy cập ngân hàng câu hỏi rất phong phú được phân loại theo từng dạng bài, đồng thời có thể nhận biết các chủ điểm kiến thức/kỹ năng mà mình chưa thành thục thông qua các tiểu chuyên mục luyện thi Toefl Junior:

Thi thử miễn phí Toefl Junior
Luyện từng dạng bài Toefl Junior
Luyện từng chủ điểm cần biết cho Toefl Junior