Đề cương ôn tập học kì I Tiếng Anh lớp 3 - Phần 5

8/5/2019 2:09:57 PM
Biên soạn bởi Thầy Bùi Văn Vinh (ĐHSP HN) - GV chuyên luyện ngữ pháp, chuyên gia viết sách Tiếng Anh. SĐT: 0977.267.662. FB: https://www.facebook.com/quoc.vinh.10. Đã có giải thích đáp án chi tiết. Đề đã có giải thích đáp án chi tiết. Đề đã có giải thích đáp án chi tiết.

Leave ONE unnecessary letter in these words to make them correct.

 1. LUNCHEBOX =>
 2. SANDRWICH =>
 3. DRIENK =>
 4. APPLIE =>
 5. BABNANA =>
 6. TOMAETO =>
 7. PEARE =>
 8. GRAPEPS =>

Reorder the sentences.

 1. a lunch box/ I’ve got. => .
 2. a sandwich/ I haven’t got. => .
 3. a banana/ I haven’t got. => .
 4. an apple/ I’ve got. => .
 5. two drinks/ I haven’t got. => .

Complete the sentences. Use a verb: am or is or are. 

 1. I a student.
 2. John a student.
 3. He  a student.
 4. Mary  a student.
 5. She a student.
 6. John and Mary students.
 7. They students.
 8. You a student.
 9. You and I students.

How many are there? Look and write the numbers in letters.

 1. three elephants (3 elephants)
 2. hats (7 hats)
 3. flowers (10 flowers)
 4. trees (8 trees)
 5. kites (14 kites)
 6. cats (2 cats)
 7. apples (11 apples)
 8. dogs (6 dogs)
 9. boats (13 boats)
 10. students (5 students)