Luyện quy tắc trọng âm động từ 02 âm tiết

Hầu hết các động từ ghép hoặc động từ có hai âm tiết thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, trừ khi: (1) âm tiết thứ hai có nguyên âm ngắn và có 0-1 phụ âm, (2) âm tiết thứ hai có nguyên âm /əʊ/. Bài trắc nghiệm này giúp bạn ghi nhớ các quy tắc trên và một số trường hợp ngoại lệ. Xem thêm Quy tắc nhấn trọng âm từ trong tiếng Anh: http://tienganhk12.com/news/n/791