Cambridge Primary Checkpoint Past Papers - Science - Paper 1

24/02/2019 6:00:27 CH
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 6 hệ song bằng Cambridge của các trường công lập không có bài thi môn Science. Bài thi này chỉ để các em lớp 5 tự đánh giá kiến thức môn Science hiện tại của mình so với Cambrige Primary Checkpoint.