Cambridge Primary Math - Mean/ Average (Level Medium)

04/03/2019 2:29:52 CH
Mean hay Average là một trong những chủ đề kiến thức có trong chương trình Cambridge Primary, nhưng là mới với HS lớp 5 Việt Nam. Các câu hỏi trong bài này được trích từ chương trình toán Singapore online nổi tiếng tên là Koobits. Để học toán tiểu học Singapore đồng thời chuẩn bị tốt cho chương trình Cambridge cấp THCS, Koobits là chương trình học hiệu quả, tiết kiệm và vui thích (xem thêm tại http://contuhoc.com/koobits).