Chuyên đề luyện thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh - Mạo từ #1

5/1/2019 8:06:46 AM
Đề đã có giải thích đáp án chi tiết. Biên soạn bởi Thầy Bùi Văn Vinh (ĐHSP HN) - GV chuyên luyện ngữ pháp, chuyên gia viết sách Tiếng Anh - và cô Ngô Thanh Tâm. SĐT: 0977.267.662. FB: https://www.facebook.com/quoc.vinh.10

Fill in gaps with ‘the/a/an/ or no article ‘0’.
Picasso was artist.

Fill in gaps with ‘the/a/an/ or no article ‘0’.
He is honest man.

Fill in gaps with ‘the/a/an/ or no article ‘0’.
I study at small university in London.

Fill in gaps with ‘the/a/an/ or no article ‘0’.
We used to live in city center.

Fill in gaps with ‘the/a/an/ or no article ‘0’.
Are you teacher?

Fill in gaps with ‘the/a/an/ or no article ‘0’.
It takes me hour to get to work.

Fill in gaps with ‘the/a/an/ or no article ‘0’.
My cousin is surgeon.

Fill in gaps with ‘the/a/an/ or no article ‘0’.
It looks like it’s going to rain. Do you have umbrella?

Fill in gaps with ‘the/a/an/ or no article ‘0’.
I have one-year-old daughter.

Fill in gaps with ‘the/a/an/ or no article ‘0’.
Singer Justin Barber comes from ordinary family.

Fill in gaps with ‘the/a/an/ or no article ‘0’.
These days Angelina Jolie enjoys life of Hollywood film star.

Fill in gaps with ‘the/a/an/ or no article ‘0’.
My brother lives in apartment in city centre.

Fill in gaps with ‘the/a/an/ or no article ‘0’.
School children in UK have to wear uniform.

Fill in gaps with ‘the/a/an/ or no article ‘0’.
Is there petrol station near here?

Fill in gaps with ‘the/a/an/ or no article ‘0’.
It’s very near here. Go straight on and it’s on left.

Fill in gaps with ‘the/a/an/ or no article ‘0’.
Is France European country?

Fill in gaps with ‘the/a/an/ or no article ‘0’.
I’ve got spare ticket for tonight’s concert. Do you want to come?

Fill in gaps with ‘the/a/an/ or no article ‘0’.
Simon thought he heard burglars so he rushed downstairs and phoned police.

Fill in gaps with ‘the/a/an/ or no article ‘0’.
Do you want to go to cinema tonight?

Fill in gaps with ‘the/a/an/ or no article ‘0’.
I am reading really good book.