Đề thi thử môn Anh vào lớp 6 đợt 2 của Trung tâm Galileo

04/05/2019 6:24:09 CH
Đề thi đã có giải thích đáp án chi tiết. Trung tâm học tập chủ động Galileo tổ chức thi thử vào lớp 6 các trường CLC đợt 2 cuối tháng 04/2019. Đề thi môn Anh đã được công bố tại https://www.facebook.com/galileo.edu.vn/