Đề thi thử vào lớp 6 do Amslink cung cấp #2

05/05/2019 9:46:37 CH
Đề thi này (hiện đã có giải thích đáp án chi tiết) được cung cấp bởi Amslink English Centre – Trung tâm đào tạo Tiếng Anh cho trẻ từ 5 đến 15 tuổi - được chứng nhận bởi Hội đồng khảo thí Cambridge English UK. Liên hệ: http://amslink.edu.vn - Hotline: 0247 305 038