(Trích) Đề thi vào 10 - Quảng Ninh 2018

Đề này thiếu 15 câu so với đề thi thật.