ĐỀ TRẮC NGHIỆM VÀO LỚP 6 THPT CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨA 2017 - 2018

2/13/2019 12:00:00 AM
Nguồn: https://trandainghia.edu.vn/

A wall clock has two hands namely the hour hand, and the minute hand. It is 15 past 12 now; the angle formed by the hour hand and the minute hand is ______.

 • an obtuse angle (một góc tù)
 • a right angle (một góc vuông)
 • an acute angle (một góc nhọn)
 • a straight angle (một góc bẹt)

Read this poem and answer the question below it.

Che chung
(Phúc Giang) 

Ếch kêu ồm ộp
Trời sắp mưa rồi, 
Lộp đà lộp độp, 
Tìm chỗ trú thôi

Gà con mê chơi
Quên đi tìm ổ, 
Mưa rơi mưa rơi 
Mọi người về tổ.

Gà im một chỗ
Mưa ướt hết lông,
Ếch chìa lá súng
“Hai mình che chung!”

Which of the following words / phrases describes sound made by the rain? 

 • ồm ộp
 • mưa rơi
 • lộp độp
 • mưa rồi

The city we live in was officially named Ho Chi Minh City in ______.

 • 1975
 • 1976
 • 1945
 • 1954

Which of the following Vietnamese proverbs is the proverb “The grass is always greener on the other side of the fence.” synonymous to?

 

 • Chở củi về rừng.
 • Đứng núi này trông núi nọ.
 • Xanh vỏ đỏ lòng.
 • Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo.

Each sign ●, ▲, ♥ shows a certain natural number with the total vertically or horizontally as shown in the side picture. The value of the sign “?” in the picture is ______.

 • 17
 • 23
 • 16
 • 18

Lan wants to buy a doll from a shop. The shop has just displayed the doll and it has only one doll. The doll is priced 100000 đồng. However, Lan has saved only 70 000 đồng. After every month, if no one has bought the doll, the price of the doll will be reduced by 10% compared with its price the previous month. If no one has bought the doll, how many months at least will Lan have to wait to buy the doll with the money she has saved?

 • 3 months
 • 4 months
 • 5 months
 • 2 months

During summer break, a group of 5 students are participating in tidying and decorating a park near their houses. They have planned to finish the work in 7 days. However, after 4 days, two students have to stop work to take part in a local sporting competition. Supposing that all the students have the same efficiency in their work, how many days will the rest of the students have to spend completing the work of the whole group?

 • 5 days
 • 4 days
 • 6 days
 • 7 days

Which of the following is NOT a factor that partly prevents our body suffering from constipation (táo bón)?

 • Eating enough vegetables
 • Drinking enough water
 • Eating enough meat, and fish
 • Doing regular exercise

Which of the following statements is WRONG?
Riding a motorbike, and driving a car on the pavement are actions that ______.

 • cause dangers to pedestrians on the pavement
 • lack civic awareness (ý thức công dân)
 • violate the traffic regulations and are fine
 • are allowed when the street is crowded with traffic

There is one city in our country, formerly called “Hòn ngọc Viễn Đông”, and that is ____.

 • Hà Nội
 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • Huế
 • Đà Nẵng

Trần Đại Nghĩa (1913-1997), whose real name was Phạm Quang Lễ, born in Vinh Long province, contributed a great deal to the revolutionary cause of Viet Nam, mainly in the field of ______.

 • education
 • economy
 • military
 • culture

A shop has an old bill selling some books. The number of books sold is 90. The total amount of money from the books sold is a number of six digits, but the two outer-most digits blur (mờ); only four digits in between are readable: █8895█ đồng. The price of each book is the same but also completely blurs.

Which of the following statements is RIGHT?
The price of each book is an amount ______.

 • between 8000 đồng and 9000 đồng
 • between 7 000 đồng and 8000 đồng
 • between 6000 đồng and 7000 đồng
 • between 5000 đồng and 6000 đồng

The World Health Organization has suggested that nations in the world should not use thermometers containing mercury (thủy ngân) (side picture), but use other kinds of thermometers instead, to measure body temperature, because ______.

 • the mercury thermometer does not produce accurate results
 • when the thermometer is broken, the broken glass pieces may injure people
 • it is hard to see the numbers shown on a mercury thermometer
 • mercury is a highly harmful substance to humans and other creatures if it is released (thoát ra) from a broken thermometer

In order to avoid bad effects on our health, which of the following habits should we keep?

 • Eating one’s fill (ăn thật no) before doing exercise to fill the body with enough energy.
 • Limiting drinking water to make the digestion and excretion systems (hệ tiêu hoá, bài tiết) of the body not work too hard.
 • Completely avoiding exposure to sunlight in order not to do harm to the skin.
 • Regularly having adequate breakfast.

Read the information. Choose the correct answer to the question.
Information in the Thanh Nien newspaper issued on April 10, 2017:
Nguyễn Văn Chung là con út trong một gia đình có 6 anh chị em tại một vùng quê ở Hà Nội. Năm Chung học lớp 9, một tai nạn khiến Chung bị đứt mất cả đôi chân.
Quyết không trở thành người vô dụng, Chung đã tập cách di chuyển bằng đôi tay. Sau đó, Chung lại tiếp tục học bơi, trở thành một vận động viên bơi lội giỏi và đạt được nhiều huy chương vàng, bạc, đồng trong các cuộc thi.
Không dừng lại ở đó, chàng vận động viên này đã dấn thân vào con đường kinh doanh, chọn tiêu chí sạch, an toàn cho sức khoẻ và thân thiện với môi trường làm định hướng khởi nghiệp. Từ đó, Chung đã cho ra đời sản phẩm xà bông làm từ nhiều vật liệu tự nhiên như dầu dừa, mật ong, bột nghệ, tinh dầu…
Chung tâm niệm rằng anh muốn kinh doanh để kiếm tiền lo cho mẹ. Nhưng kinh doanh không phải là chỉ nghĩ đến đồng tiền bỏ vào túi. Mình phải nghĩ đến chuyện làm một việc gì đó vừa có thu nhập cho bản thân vừa có thể giúp ích xã hội…
Hiện tại sản phẩm của Chung đã có mặt ở Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh và được nhiều khách hàng tin dùng.
Which of the following points of view does the above-mentioned content NOT express?

 • Sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội.
 • Sống giản dị, tiết kiệm.
 • Có ý thức bảo vệ môi trường, trân trọng sức khoẻ của mọi người xung quanh.
 • Có ý chí, nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

Lên non mới biết non cao,
Nuôi con mới biết công lao mẹ hiền.
The word “non” in the poem is synonymous to the word “non” in:

 • Bắp non mà nướng lửa lò, Đố ai còn thấy con đò Thủ Thiêm.
 • Con cò lặn lội bờ sông, Gánh gạo đưa chồng, tiếng khóc nỉ non
 • Cổ thụ là bóng mẹ cha, Cây non là cả vườn hoa tuổi hồng.
 • Em ơi chua ngọt đã từng, Non xanh, nước bạc, ta đừng quên nhau.

Freshwater (drinking water and running water (nước sinh hoạt)) through water pipes supplying households in Ho Chi Minh city is mostly taken from ______.

 • The Dong Nai river and the Tien river
 • The Saigon river and the Hau river
 • The Saigon river and the Dong Nai river
 • The Saigon river and the Tien river

The same segments (đoạn thẳng) are arranged to form the number 6805 as in the side picture. When moving only two segments, we will have a new four-digit number. The highest possible value of that new number is ______.

 • between 9981 and 9988
 • between 9989 and 9999
 • between 9901 and 9980
 • between 9884 and 9900

In more than 1 000 years, our country continuously fought against Northern invaders. The first uprising of our people against those invaders was that of _________.

 • Khúc Thừa Dụ
 • Phùng Hưng
 • Bà Triệu
 • Hai Bà Trưng

In more than 1 000 years, our country continuously fought against Northern invaders. The hero leading our struggle against those invaders, winning back independence for our country, forever ending the Northern invasions was __________.

 • Ngô Quyền
 • Dương Đình Nghệ
 • Lê Đại Hành
 • Đinh Bộ Lĩnh

There is a rule for the following pictures.
We have to replace the picture having “?” with which picture A, B, C, or D?

 • Picture A
 • Picture B
 • Picture C
 • Picture D

Which picture 2, 3, 4, or 5 is identical to picture 1?

 

 • Picture 2
 • Picture 3
 • Picture 4
 • Picture 5

A normal person has an average heart rate of 70 beats per minute. Each beat pumps an average of 70 ml of blood through the heart. The total volume of blood pumped through the heart per day is closest to ______.

 • 700 l
 • 70000 l
 • 70 l
 • 7000 l

A shop sells bottled drinking water priced 3000 đồng/bottle. The shop has a promotion program (chương trình khuyến mãi) offering 1 bottle free for every 5 bottles bought. A teacher is planning a field trip for a class of 34 students and needs to buy each student one bottle of water. The amount of money the teacher has to pay is ______.

 • 87000 đồng
 • 84000 đồng
 • 90000 đồng
 • 81000 đồng