ĐỀ TRẮC NGHIỆM VÀO LỚP 6 THPT CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨA 2015 - 2016

2/11/2019 12:00:00 AM
Nguồn: https://trandainghia.edu.vn/de-thi-va-dap-an-ky-khao-sat-tuyen-sinh-lop-6-truong-thpt-chuyen-tran-dai-nghia-2015-2016/

In this fable, there is an underlined blank.

Hai người bạn

Có hai người bạn đang đi với nhau trong rừng thì thình lình gặp một con gấu. Một người nhanh chân leo lên một cây cao. Người còn lại biết là thế nào mình cũng bị tấn công liền vội nằm lăn ra đất.

Gấu lại gần và dí mõm ngửi khắp người anh ta. Anh ta nín thở và giả vờ như đã chết. Chẳng bao lâu, con gấu bỏ đi ......... gấu không bao giờ đụng đến xác chết.

Khi con gấu đã đi khỏi, người ở trên cây leo xuống và đùa cợt hỏi thăm người bạn mình là gấu đã thầm thì điều gì vào tai anh thế. "Nó khuyên tôi," người bạn trả lời, "đừng bao giờ làm bạn với một người bỏ mình khi gặp nguy hiểm."

The suitable word to fill in that underlined blank is ______

 • nên
 • nhưng

Look at pictures 1. Which of pictures 1a, 1b, 1c, or 1d is the silhouette (bóng đen) of picture 1e?

 • Picture 1a.
 • Picture 1b.
 • Picture 1c.
 • Picture 1d.

In the following calculations of pictures 2, “dog”, “cat”, and “chicken” are used to represent different numbers.
Please, tell which number “dog” represents?

 • 5.
 • 4.
 • 7.
 • 6.

Read this proverb: "Một sự nhịn, chín sự lành."
The word “lành” in the proverb means______

 • hiền lành.
 • tốt lành.
 • lành lạnh.
 • lành nghề.

Pictures 3 show four jigsaws of a painting. Which of the following orders (from left to right) makes a complete painting?

 • 3a, 3b, 3d, 3c.
 • 3c, 3b, 3a, 3d.
 • 3b, 3d, 3a, 3c.
 • 3d, 3a, 3c, 3b.

January 1st, 2015 is a Thursday, January 1st, 2016 is a ______

 • Thursday.
 • Friday.
 • Wednesday.
 • Saturday.

Photo 4 shows the milestone of an important campaign in our country’s history.
This milestone occurred in _____

 • 1954.
 • 1968.
 • 1945.
 • 1975.

Which of the following names is that of a well-known man in the history of Vietnam, who is attached to many glorious feats (chiến thắng oanh liệt) against Mông-Nguyên invaders (quân xâm lược)?

 

 • Trần Quốc Tuấn.
 • Thoát Hoan.
 • Nguyễn Huệ.
 • Tôn Sĩ Nghị.

After being out in the sun for quite some time, when we just come back home we should _____

 • drink some iced water immediately.
 • take a cool bath immediately.
 • take a rest under a shade.
 • drink some really hot water immediately.

To keep our body healthy, we need to drink enough water. People over 11 years of age can roughly calculate the amount of water they need to drink per day by this formula: the amount of water (liter) = 0.01 ´ person weight (kilogram) + 1.2.
From that, the amount of water you yourself should drink per day is approximately______

 • 1.5 – 2 liters.
 • 0.5 – 1 liter.
 • 2.5 – 3.5 liters.
 • 4 – 5 liters.

An English student is 4 feet 2 inches (50 inches) tall. The height of this student by centimeter is_____
Note: You can use the conversion table on the ruler given to you to answer this question.

 • 102 cm.
 • 132 cm.
 • 117 cm.
 • 127 cm.

The traffic sign (picture 5) has a red background and a white horizontal line. What is the meaning of the traffic sign?

 • Cấm xe ôtô lưu thông.
 • Cấm đậu xe.
 • Cấm xe đi ngược chiều.
 • Cấm người đi bộ.

Fiber (chất xơ) in some kinds of food is necessary for the digestive system (hệ tiêu hóa) to work normally. We need to eat enough food rich in fiber. The kinds of food rich in fiber are ______

 • rice, corn.
 • eggs, milk.
 • fruits, vegetables.
 • meat, fish.

Photo 6 shows a general commander whose name is attached to the Điện Biên Phủ victory in 1954 of Việt Nam. What is his name?

 • Phan Đình Giót.
 • Bế Văn Đàn.
 • Võ Nguyên Giáp.
 • Nguyễn Ái Quốc.

A sailing boat can move thanks mainly to the power of _____

 • water current.
 • wind.
 • sunshine.
 • gasoline.

Among the districts and precincts in Hồ Chí Minh city, which one has the largest area and joins the East Sea?

 • Cần Giờ.
 • Củ Chi.
 • Hóc Môn.
 • Bình Chánh.

The kind of food that should be taken in no more than 10 grams per day is _____

 • vegetables.
 • meat.
 • salt.
 • fat.

In Hồ Chí Minh city, the temperature in summer is about 30℃ - 34℃. To be healthy, it is advisable that the temperature in an air-conditioned room be lower than the outside temperature about 5℃. So, during summer, in an air-conditioned room, we should adjust the air-conditioner at the temperature of _____

 • below 20℃.
 • about 25℃ - 29℃.
 • above 30℃.
 • about 20℃ - 24℃.

There are three chains in pictures 7. Each chain consists of three pictures as follow. There is a common rule for the pictures in each chain. In pictures 8, the picture suitable to be put in the box marked “?” of pictures 7 is picture______

                        

 • 8a.
 • 8b.
 • 8c.
 • 8d.

Read the information and the question, then choose the correct answer:
Báo Tuổi Trẻ ngày 10 tháng 5 năm 2015 cho biết: Tỉ phú Hong Kong Yu Pang-Lin vừa qua đời ở tuổi 93, để lại di chúc hiến toàn bộ tài sản trị giá khoảng 2 tỉ USD cho hoạt động từ thiện mà không để lại cho con cái. Nhà tỉ phú này cho rằng nếu các con của ông giỏi giang thì chẳng cần phải để lại nhiều tiền cho chúng, còn nếu chúng kém cỏi thì có nhiều tiền cũng chỉ có hại cho chúng mà thôi. Tương tự, tỉ phú Warren Buffett viết di chúc chỉ để lại 10% tài sản của mình cho con, còn lại là để làm từ thiện. Tuy nhiên, các người con, dù không phải giàu có, cũng từ chối và dành luôn số tiền đó cho từ thiện.
We can infer from the information that those billionaires do NOT want their children to have which of the following?

 • Lòng nhân ái.
 • Tính tự lập.
 • Năng lực làm việc.
 • Sự dựa dẫm.

When used for cooking, which of the following ovens does NOT need oxygen in the air?

 • Oil oven.
 • Electric oven.
 • Gas Oven.
 • Coal Oven.

In a PE period, four students Minh, Anh, Hùng, Dũng are practicing jogging. The given fact is that the higher his running speed is, the faster he runs. The distance and the time each student runs are listed in the side box. Of the four students, the one who runs the fastest is _____

 • Minh.
 • Anh.
 • Hùng.
 • Dũng.

At night, should we put in our bedrooms a lot of green plants?

 • Yes, because at night plants take in oxygen.
 • No, because at night plants take in oxygen.
 • Yes, because at night plants give out oxygen.
 • No, because at night plants give out oxygen.

Which of the following cities and provinces does NOT produce salt from sea water?

 • Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Đắk Lắk.
 • Bạc Liêu.
 • Ninh Thuận.

Minh and his mother are buying stationeries. Minh buys a ruler priced 5 000 đồng, a pair of compasses priced 12 000 đồng, and a pencil priced 4 000 đồng. Minh’s mother gives the shop owner 50 000 đồng.
How much money does the shop owner have to give his mother back?

 • 21 000 đồng.
 • 19 000 đồng.
 • 31 000 đồng.
 • 29 000 đồng.

Read this part of a letter:
Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em.
(Tiếng Việt 5, tập 1, trang 5)
The phrase “Non sông” in this part of the letter is NOT synonymous with which of the following phrases?

 • Giang sơn.
 • Đất nước.
 • Đồng bào.
 • Quê hương.

Read this extract from the following poem:
Trái đất này là của chúng mình
Quả bóng xanh bay giữa trời xanh
Bồ câu ơi, tiếng chim gù thương mến
Hải âu ơi, cánh chim vờn sóng biển
Cùng bay nào, cho trái đất quay !
Cùng bay nào, cho trái đất quay!
(Trích Bài ca về trái đất, Định Hải, Tiếng Việt 5, tập 1, trang 41)
The phrase “chim gù” in the extract does NOT belong with which of the following phrases?

 • gà gáy
 • chuột rúc
 • lợn què
 • ngựa hí

Read the information and the question, then choose the correct answer:
Câu 1: Ai ơi bưng bát cơm đầy, Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần.
Câu 2: Bầu ơi thương lấy bí cùng, Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.
Câu 3: Nhiễu điều phủ lấy giá gương, Người trong một nước phải thương nhau cùng.
Câu 4: Khôn ngoan đối đáp người ngoài, Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau.
Which of the above-mentioned folk verses do NOT belong with the other ones?

 • Câu 3.
 • Câu 4.
 • Câu 2.
 • Câu 1.

Scientists say that one way to keep our body healthy is to walk a distance of about 6 km per week.
One person walks 100 steps per minute, each step is 0.4 m. To keep fit, the amount of time this person needs to walk per week is ______

 • 2 hours 30 minutes.
 • 2 hours.
 • 1 hour 30 minutes.
 • 3 hours 30 minutes.

The time in Singapore is an hour ahead of that in Hồ Chí Minh City (HCMC). For example, when it is 11 am in HCMC, it is 12 am in Singapore. A plane departing from HCMC at 6 am (Vietnam time) arrives in Singapore at 9:10 am (Singapore time). Supposing the flying time from HCMC to Singapore is the same as that from Singapore to HCMC. A plane departing from Singapore at 2:20 pm (Singapore time) arrives (according to Vietnam time) in HCMC at ______ 

 • 3:30 pm.
 • 3:10 pm.
 • 5:30 pm.
 • 5:10 pm.