Ôn luyện Ngữ pháp thi vào 10 số 29: Functions: Thanking and Apologizing (Cảm ơn và Xin lỗi)

11/20/2020 9:01:00 AM

Cùng bắt đầu bài học về Cách cảm ơn và xin lỗi trong tiếng Anh nhé! (*Hãy xoay ngang màn hình nếu bạn dùng điện thoại nhé!)

(Bài học bao gồm nhiều trang, bạn hãy ấn vào thanh chọn trang bên dưới khung hình hoặc ấn vào mũi tên nhỏ bên cạnh số trang để xem. Vui lòng xem hết bài giảng trước khi ấn nút "Next" để làm bài tập.)

Vừa rồi, bạn đã ôn lại những kiến thức cơ bản về cách cảm ơn, xin lỗi:

 • Cách Cảm ơn và hồi đáp trong các trường hợp
 • Cách Xin lỗi và hồi đáp trong các trường hợp

Bây giờ, hãy làm thử một số câu hỏi yêu cầu vận dụng kiến thức về các cách diễn đạt này, đã xuất hiện trong các đề thi Tiếng Anh vào lớp 10 nhé!

John offered his mother a nice gift on her birthday.

John's mother: "Thank you very much for your gift! How wonderful it is!"

John: "_____"

 • Never mind!
 • I'm happy you like it.
 • That's right.
 • Of course.

- Mary: "Thank you for a lovely evening."

- Peter: " _____."

 • You're welcome
 • Have a good day
 • Cheers
 • Thanks

John: “Thank you very much for helping me.”

Sue: “_____”

 • You don’t mention it.
 • No mention of it.
 • You mention it.
 • Don’t mention it.

Choose the correct response.

- “Thank you very much for helping the disadvantaged children here!"

- “______”

 • What a pity!
 • It’s our pleasure.
 • Sorry, we don’t know.
 • That’s nice of you!

- Mike: "I’m very sorry that I’ve kept you waiting for so long."

- Lin: "_____"

 • You’re welcome.
 • It’s my pleasure.
 • Don’t worry. It’s okay.
 • That's bad luck.

Tom is apologizing to Peter for being late.

Tom: “Sorry, I’m late, Peter. My car has broken down on the way here.”

Peter: “_____”

 • No, I wouldn’t mind at all.
 • Not on my account.
 • That’s all right.
 • Well, it’s worth a try.

Sam and Peter are in front of the classroom.

- Sam: "Sorry, I forgot to phone you yesterday."

- Peter: "_____"

 • I have nothing to tell you.
 • Never mind!
 • You’re welcome.
 • Oh, poor me!