Nâng cao Tiếng Anh theo khung CEFR


Nâng cao Tiếng Anh level A2

A2 Grammar
Ngữ pháp A2
A2-B1 Reading Vocabulary
Đọc hiểu - Từ vựng A2-B1
 

Nâng cao Tiếng Anh level B1

B1 Grammar
Ngữ pháp B1
B1-B2 Reading Vocabulary
Đọc hiểu - Từ vựng B1-B2
 

Nâng cao Tiếng Anh level B2

B2 Grammar
Ngữ pháp B2


Xem bảng giá các gói PRO

[%Included.TiengAnhK12%]

Bắt đầu ngay bằng việc đăng kí tài khoản (hoàn toàn miễn phí), đăng nhập rồi vào chương trình ôn luyện bạn quan tâm: làm các đề thi/bài học đánh dấu FREE, xem phân tích kết quả, luyện sâu các dạng bài/chủ điểm chưa vững.