Ôn luyện ngữ pháp vào 6 số 18: Function: Greetings

10/14/2020 6:04:00 PM

Cùng bắt đầu bài học về các Cách chào hỏi trong tiếng Anh nhé! (*Hãy xoay ngang màn hình nếu bạn dùng điện thoại nhé!)

(Bài học bao gồm nhiều trang, em hãy ấn vào thanh chọn trang bên dưới khung hình hoặc ấn vào mũi tên nhỏ bên cạnh số trang để xem. Vui lòng xem hết bài giảng trước khi ấn nút "Next" để làm bài tập.)

Vừa rồi, em đã ôn lại những kiến thức cơ bản về các cách chào hỏi:

 • Cách chào hỏi lịch sự
 • Cách chào hỏi thân thiết, gần gũi
 • Cách chào hỏi sử dụng tiếng lóng (Dành cho giới trẻ/tuổi teen)
 • Một số cách hỏi đáp phổ biến khi gặp mặt 

Bây giờ, hãy làm thử một số câu hỏi yêu cầu vận dụng kiến thức về các cách diễn đạt này, trong các đề thi Tiếng Anh vào lớp 6 nhé!

Lora: "How do you do?"

Jane: "______"

 • I am a nurse
 • I am finding OK
 • I work in a bank
 • I'm fine. Thank you.

- "______"

- "Everything is fine. How about you?"

 • How old are you?
 • How’s it going?
 • What’s your life?
 • What’s this?

Mary happens to meet John at the Dining Hall of Goreville & Caius College at Cambridge University.

- Mary: "I haven't seen you for ages. How are you doing?"

- John: "_____"

 • Well, I'm working as an engineer now.
 • Never better! How are you?
 • A little bit of the weather.
 • Every cloud has a silver lining.

- "Let me introduce myself. I’m Jane."

- "_____."

 • Nice to see you again
 • It’s my pleasure
 • I’m very pleased
 • Pleased to meet you

- "Hello. You must be Nga?"

- "_____."

 • That’s right, I am
 • Pleased to meet you.
 • Hello. I’m Nga.
 • How do you do?

Chau and Phuong bumped into each other after their graduation three years ago.

- Chau: "Hi! Phuong. How have you been?"

- Phuong: "_____"

 • I've been to Beijing recently.
 • Badly. And how are you?
 • Oh, I've done a lot of things
 • Oh, pretty good. And you?