Cấu trúc đề thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên ngoại ngữ năm 2019

Cấu trúc đề thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên ngoại ngữ năm 2019 được ban hành kèm theo Quyết định số 1936/QĐ- ĐHNN ngày 12/9/2018. Bạn có thể TẢI TẠI ĐÂY văn bản của trường CNN, hoặc xem thông tin tóm tắt bên dưới:

 

Môn thi 1

Ngoại ngữ

Môn thi 2

Toán và KHTN

Môn thi 3

Văn và KHXH

Thời gian làm bài

120" với Tiếng Anh

70" với các tiếng khác

60" 60"
Số lượng và dạng câu hỏi

Với Tiếng Anh: 60 câu hỏi trắc nghiệm và 02 câu hỏi tự luận

Với các tiếng khác: Tự luận viết và phỏng vấn trực tiếp

40 câu hỏi trắc nghiệm

25 câu hỏi trắc nghiệm + 02 câu tự luận

 
Cấu trúc bài thi

Với môn tiếng Anh:

I. 60 câu hỏi trắc nghiệm 

 • 04 câu về Cách phát âm của âm vị trong từ
 • 04 câu hỏi về Trọng âm của từ
 • 03 câu Tìm từ cùng nghĩa và 03 câu tìm từ trái nghĩa
 • 05 câu hỏi Hoàn thành câu
 • 08 câu hỏi Hoàn thành đoạn văn (01 đoạn văn có độ dài từ 200-300 từ) để đánh giá Kiến thức về từ vựng, ngữ pháp trong mệnh đề, câu và diễn ngôn tiếng Anh   
 • 08 câu hỏi đọc hiểu (01 bài đọc có độ dài khoảng 250-400 từ)
 • 05 câu hoàn thành hội thoại (Mỗi câu hỏi gồm 01 hội thoại có 02 lượt lời - 01 lời nói và 01 lời đáp, trong đó lời nói hoặc lời đáp có 01 chỗ trống)
 • 05 câu sắp xếp hội thoại (Mỗi câu hỏi gồm 01 đoạn hội thoại có 4-6 lượt lời bị xáo trộn thứ tự)
 • 05 câu hỏi viết lại câu
 • 05 câu hỏi hoàn thành bài luận (một đoạn văn gồm 200-250 từ có 5 cụm từ hoặc câu bị bỏ trống) để đánh giá: Khả năng hiểu nghĩa diễn ngôn hoặc văn bản tiếng Anh; Kiến thức về cách phát triển ý trong một văn bản tiếng Anh.

II. 02 bài tự luận

 • Viết văn bản ngắn khoảng 150 từ (một thư tín, tờ thông báo, thông tin, quảng cáo...)
 • Viết văn bản dài khoảng 250 từ (Một chủ đề cho sẵn trình bày ý kiến, thảo luận, tranh luận.)

I. 17 câu hỏi về Đại số (lớp 8 & lớp 9)

Nội dung kiến thức: biểu thức đại số không chứa căn, phương trình bậc nhất một ẩn, phương trình nghiệm nguyên, giải toán bằng cách lập phương trình, bất phương trình, biểu thức đại số chứa căn bậc 2 và/hoặc căn bậc 3, phương trình bậc 2 một ẩn và định lý Vi-et, phương trình vô tỷ, phương trình đại số bậc cao, phương trình chứa ẩn ở mẫu, hệ phương trình, hàm số đồ thị, giải toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình, bất đẳng thức, giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất.  

II. 08 câu hỏi về Hình học (lớp 8 & lớp 9)

Nội dung kiến thức: đa giác, tam giác đồng dạng, định lý Talet, hệ thức lượng trong tam giác vuông, đường tròn, góc với đường tròn.

III. 15 câu hỏi về các môn khoa học tự nhiên khác
Mỗi câu hỏi gồm 01 phần mô tả ngắn về một tình huống phổ biến trong cuộc sống hàng ngày và 01 phần yêu cầu thí sinh khai thác dữ kiện từ phần mô tả, vận dụng kiến thức cơ bản đã học trong chương trình các môn khoa học tự nhiên, các hiểu biết thường thức liên quan đến khoa học tự nhiên, và năng lực tư duy ở các cấp độ biết, hiểu và vận dụng thấp để giải thích tình huống được mô tả.

I. 25 câu Trắc nghiệm
1. 09 câu hỏi Tiếng Việt

Mỗi câu hỏi gồm 01 phần ngữ liệu là câu văn, câu thơ, hoặc đoạn văn, đoạn thơ ngắn, hoặc thành ngữ, tục ngữ ngắn và 01 phần yêu cầu khai thác ngữ liệu đã cho, vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học trong chương trình tiếng Việt lớp 6, 7, 8, 9

2. 06 câu hỏi đọc hiểu văn bản nhật dụng

02 đoạn trích từ 02 văn bản nhật dụng đã học ở lớp 6, 7, 8, 9. Mỗi đoạn trích được sử dụng làm ngữ liệu cho 03 câu liên tiếp.

3. 10 câu hỏi về các môn khoa học xã hội khác

Mỗi câu hỏi gồm 01 phần mô tả ngắn về một sự kiện, tình huống xã hội, hoặc chuỗi dữ kiện và 01 phần yêu cầu thí sinh khai thác dữ kiện từ phần mô tả, vận dụng kiến thức cơ bản đã học trong chương trình các môn khoa học xã hội, các hiểu biết thường thức liên quan đến khoa học xã hội, và năng lực tư duy ở các cấp độ biết, hiểu và vận dụng thấp để giải thích tình huống được mô tả. 

II.  02 câu hỏi tự luận về các tác phẩm văn học

Phần này sử dụng 01 đoạn trích từ 01 tác phẩm thơ và 01 đoạn trích từ 01 tác phẩm văn học làm ngữ liệu. Các tác phẩm sử dụng là các tác phẩm nằm trong chương trình Ngữ văn lớp 6, 7, 8, 9 hoặc có đặc điểm tương đương (cùng tác giả/đề tài/chủ đề/thể loại) với các tác phẩm đã học trong chương trình Ngữ văn lớp 6, 7, 8, 9.

Mỗi đoạn trích được sử dụng làm ngữ liệu cho 01 câu hỏi mở phân tích, cảm thụ văn học.   

- 01 câu viết câu trả lời ngắn gọn có độ dài không quá 100 từ.

- 01 câu nghị luận văn học có độ dài không quá 300 từ.

 Như vậy, so với cấu trúc bài thi môn tiếng Anh vào CNN năm 2018, thì cấu trúc bài thi môn tiếng Anh năm 2019 có thay đổi: Giảm số lượng câu hỏi trắc nghiệm (từ 80 xuống 60 câu), tăng số lượng câu hỏi tự luận (từ 01 bài lên 02 bài). Các dạng câu hỏi trong phần trắc nghiệm không thay đổi, chỉ thay đổi số lượng câu hỏi của một số phần theo thay đổi chính trên (đáng lưu ý nhất là đọc hiểu giảm từ 02 bài 16 câu xuống 01 bài 8 câu).