Quy tắc đơn giản phân biệt khi nào dùng thì nào của động từ trong tiếng Anh

Thì hay thời (thời gian) là một thuật ngữ trong ngữ pháp dùng để chỉ ra hành động được đề cập xảy ra vào thời điểm nào, khoảng thời gian xảy ra hành động ra sao. Trong ngữ pháp tiếng Anh có ba thì cơ bản là quá khứ, hiện tại và tương lai. Ba dạng cơ bản theo thời gian này tiếp tục được chia nhỏ theo các dạng thức đơn giản, tiếp diễn, hoàn thành và hoàn thành tiếp diễn, tổng cộng thành 12 thì.

Quy tắc đơn giản phân biệt khi nào dùng thì nào của động từ trong tiếng Anh

Bảng tóm tắt dạng thức một động từ ở 12 thì trong tiếng Anh

Việc phân biệt khi nào dùng một thì hiện tại, một thì quá khứ hay một thì tương lai dựa theo thời điểm của hành động được nhắc tới thì rất dễ hiểu dễ nhớ. Điều hay gây bối rối là dùng thì đó cụ thể ở hình thái hiện tại, tiếp diễn, hoàn thành hay hoàn thành tiếp diễn. Điều này phụ thuộc vào khoảng thời gian diễn ra hành động, TiengAnhK12 sẽ giúp bạn phân biệt dễ dàng qua các quy tắc đơn giản sau đây.

1. Thói quen hàng ngày hoặc các trạng thái cố định thường xuyên: 

sử dụng hình thái đơn giản của động từ

Ví dụ:

2. Những trạng thái tạm thời hoặc đang xảy ra quanh thời điểm được mô tả: sử dụng hình thái tiếp diễn của động từ

Ví dụ:

3. Liên kết các thời điểm khác nhau: 

Ví dụ:

Quy tắc đơn giản phân biệt khi nào dùng thì nào của động từ trong tiếng Anh

Bảng tóm tắt các tính thời điểm, thời gian của 12 thì trong tiếng Anh

 

Chia thì cho động từ là một phần các bạn cần đi qua trong Lộ trình tự ôn ngữ pháp tiếng Anh, thật đơn giản phải không nào?

>>> Xem tiếp: Mời các bạn đến với Tính từ, trạng từ và các dạng so sánh.