Tự ôn ngữ pháp tiếng Anh theo lộ trình nào là hợp lý?

Rất nhiều em biết mình hổng ngữ pháp tiếng Anh, muốn tự ôn học lại, nhưng lại sợ, vì không biết nên bắt đầu từ đâu? Thực tế là ở qua nhiều năm học môn tiếng Anh trong trường, các em được học rất nhiều chủ điểm ngữ pháp, nhưng cách sắp xếp của chương trình và các tờ phiếu bài tập giáo viên giao đã làm các em như lạc vào mê cung, không biết con đường tốt nhất để đi từ đầu đến cuối là như nào nữa. 

Hãy nhớ: ngữ pháp tiếng Anh không hề khô khan mà giống như nhựa keo trên cái cây giao tiếp. Và hãy tự tin bắt đầu con đường duyệt lại các chủ đề ngữ pháp tiếng Anh, vì các cố vấn chuyên môn giỏi của TiengAnhK12 đã dày công nghiên cứu và tư vấn hai lộ trình cụ thể, khoa học cho các em:

Lộ trình 10 tuần tự ôn ngữ pháp tiếng Anh cơ bản: 

Tuần # Chủ điểm  Một số từ khóa
  Phần 1/2: Từ loại và các loại thì hay dùng
1 Đại từ (pronouns) Đại từ nhân xưng, đại từ sở hữu, tính từ sở hữu, đại từ phản thân, đại từ bất định.
2 Danh từ (nouns) Danh từ chung, danh từ riêng, danh từ cụ thể, và danh từ trừu tượng, sở hữu cách của danh từ.
3 Động từ, hòa hợp chủ ngữ - động từ
4 Chia thì cho động từ 6 loại thì quan trọng và thường được sử dụng nhất: 
  1. Quá khứ đơn
  2. Quá khứ hoàn thành 
  3. Hiện tại đơn
  4. Hiện tại tiếp diễn 
  5. Hiện tại hoàn thành 
  6. Tương lai đơn
5 Tính từ, trạng từcác dạng so sánh
6 Giới từliên từ
  Phần 2/2: Cấu trúc câu và mệnh đề
7 Câu điều kiện Câu điều kiện loại 1, Câu điều kiện loại 2, Câu điều kiện loại 
8 Câu bị động Cách đổi câu bị động sang câu chủ động. Chia động từ ở các thì trong thể bị động.
9 Câu tường thuật

Câu trực tiếp và câu gián tiếp.

Cách tường thuật câu hỏi, câu khẳng định, câu mệnh lệnh.

10 Mệnh đề quan hệ

Cách dùng đại từ quan hệ. Phân biệt đại từ quan hệ và trạng từ quan hệ. Cách nối hai câu sử dụng mệnh đề quan hệ.

 

Tự ôn ngữ pháp tiếng Anh theo lộ trình nào là hợp lý?

Sau 10 tuần ôn tập các chuyên đề ngữ pháp cơ bản, bạn sẽ thấy ngữ pháp tiếng Anh không còn là mê cung nữa rồi. Bạn sẽ chỉ cần dành thêm ít giờ để ôn tập tổng hợp về từ loại, các loại thì, cấu trúc. Trả lời các bộ câu hỏi ngữ pháp tổng hợp để phát hiện ra đôi chỗ bạn còn quên sót, và nhớ bù lại bằng cách xem lời giải thích đáp án.

Xem tiếp: lộ trình 30 tuần tự ôn ngữ pháp tiếng Anh toàn diện.