Mọi điều cần biết về tuyển sinh vào lớp 6 hệ song bằng tại Hà Nội

Tuyển sinh vào lớp 6 hệ song bằng là gì?

Tuyển sinh vào lớp 6 hệ song bằng là đề án “Thí điểm đào tạo Chương trình song bằng THCS Việt Nam và chứng chỉ IGCSE Cambridge tại các trường THCS trên địa bàn thành phố Hà Nội”. Chương trình song bằng sẽ giúp các em đạt đúng chuẩn học thuật chương trình giáo dục chuẩn quốc tế - Cambridge

Theo đó, học sinh được đào tạo theo chương trình này bên cạnh học chương trình chuẩn sẽ được tham gia tích cực vào các sân chơi trí tuệ có sử dụng đến ngôn ngữ tiếng Anh và các môn khoa học tự nhiên, xã hội theo tư duy logic và tiên tiến theo quy chuẩn quốc tế.

Kết thúc chương trình đào tạo, các em sẽ có đủ kiến thức kỹ năng tạo tiền đề vững chắc cho bậc học cao hơn và cho quá trình hội nhập quốc tế của những công dân toàn cầu tương lai.

Danh sách các trường THCS tuyển sinh vào lớp 6 chương trình song bằng

Năm học 2018 - 2019 đã là năm đầu tiên Hà Nội chính thức triển khai tuyển sinh vào lớp 6 chương trình song bằng. Năm học 2019-2020 là năm thứ hai triển khai. Tuyển sinh lớp 6 hệ song bằng được thí điểm tại 7 trường THCS trên địa bàn Hà Nội. Trong đó có:

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 6 chương trình song bằng của mỗi trường là tuyển 2 lớp với sĩ số 25 học sinh/lớp.

Phương thức thi tuyển vào lớp 6 chương trình song bằng

Thí sinh phải vượt qua hai bài kiểm tra đánh giá năng lực mới có thể vào học ở những trường này. Bài tiếng Anh gồm hai phần là viết (45 phút) và nghe (30 phút). Bài Toán bằng tiếng Anh làm trong 60 phút. Đề bài ra theo chuẩn IGCSE, là kỳ thi cấp chứng chỉ trung học quốc tế được công nhận trên toàn cầu. 

Điểm tuyển sinh (ĐTS) = Tổng điểm 02 bài kiểm tra theo thang điểm 10,0

Căn cứ chỉ tiêu được giao và ĐTS của học sinh đăng ký dự tuyển, trường THCS và phòng GD-ĐT đề xuất điểm chuẩn, Sở GD-ĐT duyệt điểm chuẩn cho từng trường. 

ĐTS do Sở GD-ĐT công bố là căn cứ duy nhất để xác định điểm chuẩn, các trường không được đưa ra bất cứ một loại điểm và điều kiện nào khác để xét tuyển. Học sinh trúng tuyển NV1 không được xét tuyển NV2.

Trường hợp hạ điểm chuẩn, các trường THCS phải niêm yết công khai số lượng học sinh đã tuyển, số còn thiếu so với chỉ tiêu, điểm chuẩn mới và thời hạn nhận hồ sơ. Khi hạ điểm chuẩn nhà trường chỉ nhận học sinh có NV1, không nhận học sinh có NV2.

Danh sách HS dự tuyển, ĐXT, điểm chuẩn được công bố công khai tại từng trường THCS.

Dưới đây là điểm chuẩn tuyển sinh hệ song bằng năm 2018-2019 của 7 trường trên địa bàn thành phố:

Mọi điều cần biết về tuyển sinh vào lớp 6 hệ song bằng tại Hà Nội

Điểm chuẩn tuyển sinh hệ song bằng năm 2019-2020:

Ngày 21/6/2019, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố điểm chuẩn chương trình thí điểm song bằng THCS Việt Nam và chứng chỉ IGCSE Cambridge của trường Hà Nội - Amsterdam và sáu trường khác được hạ để tuyển bổ sung. Mức điểm là từ 9,5 đến 14,87, trong khi mức cũ là từ 11 đến 16, tùy từng trường. Đây là tổng điểm của các bài thi Tiếng Anh (viết), Tiếng Anh (nghe) và Toán bằng Tiếng Anh.

Trường hạ điểm chuẩn sâu nhất là THCS Thanh Xuân, từ 12,7 xuống còn 11 (giảm 1,7 điểm), trường hạ ít nhất là THCS Trưng Vương - Hoàn Kiếm (0,9 điểm).

Lịch thi tuyển vào lớp 6 hệ song bằng 

Phụ huynh xem Thông tin tuyển sinh lớp 6 để biết thông tin tuyển sinh của các trường triển khai hệ song bằng Cambridge và các trường THCS chất lượng cao tại Hà Nội.